new-logo

Тест: Скорост на химичната реакция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кое от дадените отношения се изразява средната скорост на химична реакция?
2
Изменението на концентрацията на кое да е от участващите в реакцията вещества за единица време се нарича скорост на химичната реакция.
3
Мерната единица за скоростта на една химична реакция е:
4
Горенето на водорода в двигателите на автомобилите може да се изрази с уравнението 2H2(g) + O2(g)--> 2H2O(l).
 • В даденото уравнение водородът и кислородът са изходни вещества, а водните пари са продукт на реакцията.
5
Дадена е реакцията 2H2(g) + O2(g)<--> 2H2O(l).
 • Отношението на скоростите, определени чрез промяна в концентрациите на участниците в реакцията v(H2):v(O2):v(H2O)=:
6
Коя графика изразява изменението на концентрацията на H2 и I2 с течение на времето за реакцията H2+I2<--> 2HI?
7
 • На графиката е показано изменението на концентрацията при разлагането на водороден пероксид (H2O2 ) с течение на времето по реакцията 2H2O2--> 2H2O + O2.
 • Определи концентрацията на H2O2 в 15-тата минута от започването на реакцията.
8
С кой от дадените математически изрази се изчислява молната (моларна) концентрация по обем?
9
Дадена е химичната реакция N2 + 3H2<--> 2NH3.
 • Средната скорост, изразена чрез концентрацията на азота, е три пъти по-голяма от тази, изразена чрез концентрацията на водорода.
10
Скоростта на химичната реакция 2H2+O2<--> 2H2O, изразена чрез изменението на концентрацията на водата за определен интервал от време t2-t1, ще има:
11
Свържи дадените величини с измерителните им единици.
12
За химичната реакция, изразена с уравнението:
 • CH4(g) + 2O2(g)--> CO2(g) + 2H2O(g), правилен израз за средната скорост е:
13
За реакцията:
 • NaOH + HCl --> NaCl + H2O
 • молната концентрация на NaOH се изменя както следва:
 • в началото c(NaOH)=23,6 mol/l
 • в 20-тата минута c(NaOH)=9,4 mol/l
 • в 40-тата минута c(NaOH)=3,7 mol/l
 • Изчисли изменението на концентрацията на натриевата основа от началото на реакцията до 40-тата минута.
 • Запиши само крайния резултат с арабски цифри, без измерителна единица.
14
Дадена е реакцията CH4+2O2--> CO2+2H2O.
 • Свържи елементите, така че да се получат правилни изрази за средната скорост:
 • 1. изразена чрез въглеродния диоксид;
 • 2. изразена чрез водата;
 • 3. изразена чрез кислорода;
 • 4. изразена чрез водата
15
Дадена е графика на изменение на концентрацията на веществото \large C с течение на времето при протичане на химична реакция: A + B--> C.
 • Изчисли скоростта на реакцията в интервала от 20-тата до 30-тата минута от започването на химичната реакция.
 • Запиши само крайния резултат с арабски цифри без измерителна единица.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Скорост на химичната реакция", в който ще се упражниш върху основните понятия от тази тема – скорост на химичната реакция, средна скорост, математичен, графичен израз за скоростта и промяната на концентрацията. С полезни и интересни въпроси ще тестваш уменията си да съпоставяш изразите за скоростта на реакцията, изразена чрез промяна в концентрацията на  различните участници в реакцията. Тестът е прекрасно средство да се подготвиш за отличен при предстоящо устно или писмено изпитване.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (52)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се