logo

Тест: Скорост на химичната реакция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичните реакции протичат с различна скорост. Образуването и нарастването на сталактити и сталагмити в пещерите е много бърз процес. От друга страна изгарянето на фойерверки е много бавен процес.
2
Скоростта на химичната реакция се измерва с изменение в концентрацията на:
3
Скоростта на химичната реакция може да е отрицателно число.
4
Горенето на водорода в двигателите на автомобилите може да се изрази с уравнението 2H2(g)+O2(g)<--> 2H2O(g).
 • В реакцията:
5
Свържи величините и означенията им.
6
Посочи графиката, която изразява изменението на концентрацията на H2 с течение на времето, за реакцията
 • 2H2+O2<--> 2H2O.
7
Средна скорост на реакция се пресмята с израза:
8
Молна концентрация по обем се пресмята с помощта на математичния израз:
9
За химичната реакция
 • 2H2+O2<--> 2H2O
 • избери верните изрази за изчисляване на средната скорост на реакцията.
10
 • Посочи ГРЕШНОТО твърдение за графиката.
11
Свържи дадените величини и измерителните им единици.
12
Използвай арабски цифри и допълни празните места, така че да се получат верни изрази за отношенията между средните скорости за реакцията
 • 2H2+O2<--> 2H2O.
13
За реакцията 3H2+N2<--> 2NH3 е дадено, че:
 1. изходната концентрация на водорода - c0(H2)=40mol/L;
 2. концентрацията на водорода 20 минути след началото на реакцията - c20(H2)= 5 mol/L.
 • Използвай арабски цифри и попълни празните места в израза за пресмятане на \Delta c.
14
За реакцията 3H2 + N2<--> 2NH3 използвай арабски цифри и допиши израза за отношението на средните скорости, изразени чрез различните вещества.
15
Дадена е графика на изменение на концентрацията на веществото D с течение на времето при протичане на химична реакция A+B--> D.
 • Определи \Delta c(D) (промяната в концентрацията на D) в интервала между 20 min и 30 min от началото на реакцията.
 • Отговора си запиши само с арабска цифра.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас върху скорост на химичната реакция, в който ще се упражниш върху основните понятия – скорост на химичната реакция, средна скорост, математичен/ графичен израз за скоростта и промяната на концентрацията. С полезни и интересни въпроси ще тестваш уменията си да съпоставяш изразите за скоростта на реакцията, изразена чрез промяна в концентрацията на  различните участници в реакцията. Тестът е прекрасно средство да се подготвиш за отличен при предстоящо устно или писмено изпитване.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се