Упражнение: Скорост на химичната реакция


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Скорост на химичната реакция", в който ще се упражниш върху основните понятия от тази тема – скорост на химичната реакция, средна скорост, математичен, графичен израз за скоростта и промяната на концентрацията. С полезни и интересни въпроси ще тестваш уменията си да съпоставяш изразите за скоростта на реакцията, изразена чрез промяна в концентрацията на  различните участници в реакцията. Упражнението е прекрасно средство да се подготвиш за отличен при предстоящо устно или писмено изпитване.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С кое от дадените отношения се изразява средната скорост на химична реакция?
5т. 2. Изменението на концентрацията на кое да е от участващите в реакцията вещества за единица време се нарича скорост на химичната реакция.
5т. 3. Мерната единица за скоростта на една химична реакция е:
5т. 4. Горенето на водорода в двигателите на автомобилите може да се изрази с уравнението 2H2(g) + O2(g)--> 2H2O(l).
 • В даденото уравнение водородът и кислородът са изходни вещества, а водните пари са продукт на реакцията.
5т. 5. Дадена е реакцията 2H2(g) + O2(g)<--> 2H2O(l).
 • Отношението на скоростите, определени чрез промяна в концентрациите на участниците в реакцията v(H2):v(O2):v(H2O)=:
6т. 6. Коя графика изразява изменението на концентрацията на H2 и I2 с течение на времето за реакцията H2+I2<--> 2HI?
6т. 7.
 • На графиката е показано изменението на концентрацията при разлагането на водороден пероксид (H2O2 ) с течение на времето по реакцията 2H2O2--> 2H2O + O2.
 • Определи концентрацията на H2O2 в 15-тата минута от започването на реакцията.
6т. 8. С кой от дадените математически изрази се изчислява молната (моларна) концентрация по обем?
6т. 9. Дадена е химичната реакция N2 + 3H2<--> 2NH3.
 • Средната скорост, изразена чрез концентрацията на азота, е три пъти по-голяма от тази, изразена чрез концентрацията на водорода.
6т. 10. Скоростта на химичната реакция 2H2+O2<--> 2H2O, изразена чрез изменението на концентрацията на водата за определен интервал от време t2-t1, ще има:
6т. 11. Свържи дадените величини с измерителните им единици.
6т. 12. За химичната реакция, изразена с уравнението:
 • CH4(g) + 2O2(g)--> CO2(g) + 2H2O(g), правилен израз за средната скорост е:
11т. 13. За реакцията:
 • NaOH + HCl --> NaCl + H2O
 • молната концентрация на NaOH се изменя както следва:
 • в началото c(NaOH)=23,6 mol/l
 • в 20-тата минута c(NaOH)=9,4 mol/l
 • в 40-тата минута c(NaOH)=3,7 mol/l
 • Изчисли изменението на концентрацията на натриевата основа от началото на реакцията до 40-тата минута.
 • Запиши само крайния резултат с арабски цифри, без измерителна единица.
11т. 14. Дадена е реакцията CH4+2O2--> CO2+2H2O.
 • Свържи елементите, така че да се получат правилни изрази за средната скорост, изразена чрез концентрациите на участващите в химичната реакция вещества.
11т. 15. Дадена е графика на изменение на концентрацията на веществото \large C с течение на времето при протичане на химична реакция: A + B--> C.
 • Изчисли скоростта на реакцията в интервала от 20-тата до 30-тата минута от започването на химичната реакция.
 • Запиши само крайния резултат с арабски цифри без измерителна единица.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

12:08 - 25.12.2014

Добър Ден! Имам въпрос за 9-тата задача: Отношението на скоростта, изразена чрез азота, към тази, изразена чрез водорора, не е ли 1:3 ? Т.е. азота е по-бавен от кислорода..?
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

10:14 - 28.12.2014

Здравей Пигов, Хайде да си припомним пропорциите от математиката: v(N2):v(H2)=1:3. Тогава 3v(N2)=1v(H2). Поздрави и продължавай да си задаваш въпроси, това е прекрасен начин да се учи химия!
Профилна снимка

Ученик

11:50 - 28.12.2014

Именно! Ако разгледаме скорости 20 км/ч и 60 км/ч, отношението им е 1:3, 3.20 = 60, но скоростта 20км/ч е 3 пъти по-МАЛКА, а не голяма, както пише в теста. По същата логика в задачата v(N2):v(H2)=1:3, 3v(N2)=v(H2) и следва скоростта, изразена чрез азота N2, да е по-МАЛКА, а не голяма, както пише в теста и който отговор по-голяма е сметнат за верен. В теста пише "Средната скорост, изразена чрез концентрацията на азота, е три пъти по-голяма от тази, изразена чрез концентрацията на водорода" и правилният отговор според теста е "Вярно", а според мен това не е вярно!
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

11:38 - 15.11.2016

Здравейте! Имам въпрос относно 6-та задача, само не разбирам от къде разбираме как да начертаем изменението, дали да започнем от горе/от долу и пр. ?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:29 - 16.11.2016

Здравей chrissyilieva, ще помогна... Какви вещества са водорода и йода в правата реакция - изходни или продукти? След като отговориш на този въпрос се върни в урока и разгледай внимателно съответните графики за промяна на концентрацията на изходните вещества и на продуктите... Сега вече си готова да отговориш, нали?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Друг

22:54 - 04.09.2016

На 14та задача единият от верните отговори не трябва ли да е 2V(NO)=V(O2)?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:40 - 05.09.2016

Здравей Мерлин, направи си отново пропорцията: v(NO):v(O2)=2:1, откъдето следва друго....
Профилна снимка

Друг

20:28 - 05.09.2016

А да моя грешка :)
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Друг

19:57 - 06.01.2016

Здравейте, искам да попитам в 15-та задача защо скоростта на реакцията в интервала от 20-тата до 30-тата минута от започването на химичната реакция е 0,3 mol/l.min, а не 3 mol/l.min?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:52 - 07.01.2016

Здравей Кристина, ще помогна като те помоля да си припомниш формулата за средна скорост на химична реакция...
+3
Профилна снимка

Друг

08:32 - 07.01.2016

Благодаря Ви за отговора! В този момент наистина бях изключила за формулата и гледах само графиката :)
+2
Профилна снимка

Ученик

18:58 - 10.01.2017

Как получихме 0,3mol/l.min? Нали смятаме по форумалата V(c)=C(c)/t?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:31 - 10.01.2017

Здравей Ангел, скоростта на реакцията се измерва с промяна на концентрацията за единица време. Първо отчети концентрацията в 10-тата и в 20-тата минута. След това пресметни промяната на концентрацията. След това направи интервала от време (10 мин). И остава да сметнеш скоростта...
+1
Профилна снимка

Ученик

19:50 - 10.01.2017

Получавам всичко друго, но не и 0,3..
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

20:20 - 10.01.2017

Концентрацията в 20-тата минута е 12 мол/л, а в 30-тата минута е 15 мол/л. Промяната на концентрацията е 15-12= 3 мол/л. Времето е 30-20=10мин. Скоростта е 3 : 10= 0,3 мол/л.мин
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

17:24 - 03.12.2015

Скоростта на химичните реакции НЕ зависи от:
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Ученик

22:02 - 04.01.2015

Здравейте, исках да попитам за 13-та задача. Не можах да разбера как трябва да се реши. Благодаря предарително. (:
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

23:04 - 04.01.2015

Здравей mexyou, Задача 13 е много, много лесна, но трябва да прочетеш внимателно условието и да помислиш... Пита как ще се промени концентрацията на натриевата основа. Дадена ти е концентрацията на основата в началото на реакцията и в 40-тата минута от началото... Как се е изменила концентрацията на основата, която реагира - намаляла ли е или се е увеличила? И на какво е равно численото и изменение? Спомни си как се определя делта С при изчисляване на скорост... Надявам се, че вече ще се справиш и сам...
+1
Профилна снимка

Ученик

23:50 - 04.01.2015

Бмагодаря много! ^^
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

13:10 - 26.10.2014

Добър ден ! :) Искам да ви помоля да ми изясните следната задача, защото не разбирам условието: Напишете уравнението за скоростта на процеса nA---mB, ако n=1, n=2, n=3.
+1
Профилна снимка

Ученик

16:57 - 26.10.2014

С горната задача се справих, но възникна още един въпрос при мен. Когато имаме двуетапна реакция енергетичния ход на една графика ли се прави?
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:14 - 26.10.2014

Здравей Валерия, Радвам се, че си се справила сама с първата задача. Би следвало отговорът ти да е:1. V=k.c(A); 2. V=k.c^2(A); V=k.c^3(A). На втория въпрос отговорът е да. Когато един процес е многостадиен, това не го прави повече от 1 процес, следователно всичките му етапи ще са на една графиката.
+1
Профилна снимка

Ученик

10:22 - 30.10.2014

Добър ден! Моят въпрос е сходен с този на Валерия, само дето нямаме дадено n - "Запишете изразите за скоростта на дадения процес ( 2C + O2 --> 2CO) и ги сравнете." Ако може, помогнете! :)
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

11:06 - 30.10.2014

Здравей SteVi#14, Ами да помогна, ама е много лесно... Това, че се затрудняваш означава, че не си гледал внимателно урока и не си направил упражнението след него. Хайде да свършиш това и ако после пак имаш въпрос - ще ти отговоря.:)
+1
Профилна снимка

Ученик

08:08 - 25.11.2014

Успях да се справя! :) Благодаря, Мария! :)
-1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

08:16 - 25.11.2014

Страхотно SteVi#14, Само така! И успехът е по-ценен и радващ тогава, когато си се справил сам! Поздравления!
Профилна снимка

Ученик

12:31 - 25.12.2014

SteVi#14, ти в училище към учителите с първо име ли се обръщаш?
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

15:05 - 17.12.2017

Защо на 14-та задача C(CH4)=2v(O2) ? Не е ли C(CH4)=1/2C(O2) ?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:57 - 17.12.2017

Много ти благодаря, Татяна. Наистина сме допуснали грешка. Вече е поправена.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

12:28 - 25.12.2014

Добър ден отново! Имам още един въпрос за задачи 10 и 11: На задача 11 отговорът е, че скоростта е > 0, защото тя е винаги положително число. Това не значи ли, че и отговорът на задача 10 също трябва да е, че скоростта е > 0, защото винаги трябва да съдържа само положителни стойности? Такъв отговор няма?! И малко критика - условията и на двата въпроса трябва да започват със "Скоростта", това "За" на 11-та задача можете да го махнете. И - балончето, което показва на коя задача сме в момента, сочи първата цифра, а при двуцифрена задача трябва да сочи между двете. Само казвам :D
Профилна снимка

Учител на Уча.се

10:21 - 28.12.2014

Здравей Пигов, Благодарим за конструктивните бележки - с някои от тях ще се съобразим. Отговорите на въпроси 10 и 11 са различни, за да ви поставят в различна ситуация и накарат да мислите. Въпрос 11 е изгладен стилово, благодарим. Това с показалеца за въпросите - прав си, ще предам на колегите, грижещи се за техническата част на тестовете. Хубаво е човек да е перфекционист, но не мисля, че мястото на показалеца би объркало някого при решаването на теста :) Поздрави и леко учене:)
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.