logo

Тест: Органични съединения и свойствата им. Годишен преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Органичните съединения са два големи класа:
2
Въглеводородите са съединения на елементите:
3
Производни на въглеводородите са:
4
Амините са азотсъдържащи, производни на въглеводородите.
5
Метан и етан са:
6
Посочи верните твърдения за реакцията CH4+ Cl2\overseth\nu -->CH3Cl + HCl.
7
Класифицирай правилно веществата.
8
Подреди съединенията в описания ред.
 1. Алкан
 2. Алкен
 3. Алкохол
 4. Карбоксилна киселина
9
Свържи съединенията и вида им.
10
Подреди уравненията в описания ред.
 1. Заместителна реакция
 2. Неутрализация
 3. Естерификация
 4. Полимеризация
11
Използвай част от дадените формули и довърши уравнението за синтез на етан по метода на Вюрц.
 • C2H5Cl, CH3Cl, CH2CH3, CH3CH3, Na, NaOH, C2H5
12
Запиши реакция на елиминиране с помощта на съединенията C2H4, H2O, C2H5OH. Използвай само латиница и формулите, дадени в условието, не оставяй интервали. Вместо стрелка в уравнението запиши знак "=".
13
Попълни липсващите формули в уравнението за реакция, която отговаря на условията:
 1. представлява умерено окисление;
 2. реакцията е качествена за доказване на алдехиди;
 3. използва се в производството на огледала.
14
За осъществяване на прехода C2H5Cl\oversetX-->C2H5OH съединението X НЕ може да е:
15
Посочи вярно определените съединения A и B за осъществяване на прехода C2H6\oversetA-->C2H5Br\oversetB-->C2H5OH.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще завършиш годишния преговор. Тестът е посветен на основните знания от органичната химия. С него ще преговориш класификацията на най-важните органични съединения - въглеводородите и техните производни. Ще тестваш и способността си да изразяваш с уравнения различни видове органични реакции. Направи теста и се подготви отлично за предстоящото изходно ниво!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се