Химия7. клас

Първи раздел

Вещества и процеси

 • 1
  Градивни частици на веществата. Атоми. Химичен елемент
 • 2
  Градивни частици на веществата. Молекули и йони
 • 3
  Вещества и свойствата им
 • 4
  Вещества. Метали и неметали
 • 5
  Химични реакции
 • 6
  Видове химични реакции
 • 7
  Пример за химична реакция :)
 • 8
  Подготовка за входно ниво. Част 1
 • 9
  Подготовка за входно ниво. Част 2

Втори раздел

Химична символика и валентност

 • 10
  Химични знаци. Мол
 • 11
  Химични формули
 • 12
  Емпирични формули. Означаване на прости вещества
 • 13
  Валентност
 • 14
  Структурни формули
 • 15
  Наименования на веществата
 • 16
  Наименования на веществата. Важни задачи
 • 17
  Химични означения. Важни задачи. Част 1
 • 18
  Химични означения. Важни задачи. Част 2
 • 19
  Атомна маса с Ралица Паскалева
 • 20
  Атомна маса и периодична таблица. Молекулна маса
 • 21
  Химични уравнения. Всичко важно!
 • 22
  Изравняване на химични уравнения
 • 23
  Изравняване на химични уравнения. Упражнение
 • 24
  Всичко за химичната символика. Обобщение и задачи

Трети раздел

Метали. Натрий и неговите съединения

 • 25
  Метали. Алкални метали
 • 26
  Натрий
 • 27
  Натриева основа
 • 28
  Натрий. Важни задачи
 • 29
  Натрий, натриев оксид, натриева основа. Важни задачи
 • 30
  Натрий и съединенията му. Важен първи преход
 • 31
  Основи
 • 32
  Алкална група - прости вещества на алкалните елементи
 • 33
  Значение на алкалните елементи
 • 34
  Важни свойства на алкалните елементи. Обобщение
 • 35
  Aлкални метали и техните съединения. Преход и важни задачи
 • 36
  Масова част
 • 37
  Масова част на елемент в съединение

Четвърти раздел

Неметали. Хлор и неговите съединения

 • 38
  Неметали. Въведение
 • 39
  Хлор. Всичко важно
 • 40
  Хлороводород. Солна киселина
 • 41
  Всичко за хлора. Упражнение
 • 42
  Хлор и съединенията му. Важен първи преход
 • 43
  Халогенна група - Прости вещества на халогенните елементи
 • 44
  Химични съединения на халогенните елементи. Част 1
 • 45
  Химични съединения на халогенните елементи. Част 2
 • 46
  Водородни съединения на халогенните елементи. Упражнение
 • 47
  Кислородсъдържащи съединения на халогените. Упражнение
 • 48
  Значение на халогенните елементи. Част 1
 • 49
  Значение на халогенните елементи. Част 2
 • 50
  Киселини
 • 51
  Прости вещества. Обобщение. Част 1
 • 52
  Прости вещества. Обобщение. Част 2
 • 53
  Химични съединения. Обобщение

Пети раздел

Периодичен закон и периодична система

 • 54
  Периодичен закон и Периодична система
 • 55
  Закономерности в периодичната система
 • 56
  Как ползваме Периодичната таблица. Упражнение

Шести раздел

Годишен преговор

 • 57
  Подготовка за годишен тест. Част 1
 • 58
  Подготовка за годишен тест. Част 2
 • 59
  Национално външно оценяване 2016 г. Изпитен тест

Седми раздел

Стара програма 7. клас

 • 60
  Как да използваме периодичната система. Част 3
 • 61
  Топлинни ефекти при химичните реакции. Екзотермични и ендотермични реакции
 • 62
  Скорост на химичните реакции
 • 63
  Вещества и химични реакции в природата и в практиката на човека
feedback
feedback