Пари и бизнес

Първи раздел

Икономиката в действие

 • 1
  Потребности
 • 2
  Стоки и услуги
 • 3
  Ресурси
 • 4
  Недостиг
 • 5
  Закон на търсенето. Какво са стимулите?
 • 6
  Стимули и рационален избор
 • 7
  Елементи на икономическата активност
 • 8
  Кръговрат на икономическата активност
 • 9
  Видове доход. Ролята на държавата
 • 10
  Вземане на индивидуални решения
 • 11
  Вземане на колективни решения
 • 12
  Планиране и поставяне на цели
 • 13
  Парите в древността
 • 14
  Развитие на парите до наши дни. Функции на парите
 • 15
  Българска народна банка. Функции
 • 16
  Търговски банки
 • 17
  Небанков сектор
 • 18
  Дебитни карти
 • 19
  Кредитни карти
 • 20
  Електронно банкиране
 • 21
  Финансови цели. Лични доходи
 • 22
  Разходи и спестявания. Входящ и изходящ поток
 • 23
  Личен бюджет
 • 24
  Съставяне на личен бюджет. Семеен бюджет
 • 25
  Спестявания
 • 26
  Възможности за инвестиция
 • 27
  Фактори, които влияят на инвестирането. Инвестиции по време на криза
 • 28
  Депозити и влогове
 • 29
  Откриване на депозит и влог
 • 30
  Какво представлява кредитът?
 • 31
  Жилищен кредит. Вземане на информирано решение
 • 32
  Собствено жилище или жилище под наем. Студентски кредит
 • 33
  Лизинг
 • 34
  Стоков кредит
 • 35
  Потребителски кредит
 • 36
  Бърз кредит
 • 37
  Финансова отговорност и риск
 • 38
  Застраховане. Видове застраховки
 • 39
  Заложни къщи
 • 40
  Право на труд. Трудово законодателство
 • 41
  Социални осигуровки. Пенсия
 • 42
  Здравно осигуряване
 • 43
  Основни цели на икономиката
 • 44
  Парична политика на БНБ
 • 45
  Данъци и данъчна политика
feedback
feedback