new-logo

Тест: Соли според теорията на Арениус

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Соли според теорията на Арениус са съединения, които се дисоциират на:
2
Солите са продукт на процеса неутрализация.
3
Повечето соли са силни електролити и се дисоциират необратимо.
4
Във воден разтвор нормалната сол KCl се дисоциира съгласно уравнението:
5
Посочи грешното твърдение.
  • Според разтворимостта си във вода солите се делят на:
 
6
Свържи понятията по смисъл.
7
Посочи уравнение, в което правилно е изразена електролитната дисоциация на солта NaHCO3.
8
Свържи вида на солта със съответния ѝ пример.
9
Във воден разтвор е установено наличието само на Na^+ и SO^2-4 йони. Тези йони са получени при дисоциация на:
10
  • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
  • речник: пълна, непълна, едновалентна, многовалентна, едноосновна, многоосновна
11
  • Посочете грешното уравнение на електролитна дицосиация:
12
Солта, дисоциираща се по уравнението KAl(SO4)2--> K^++Al^3^++2SO4^2^-, определяме като:
13
Свържи по двойки продуктите на дисоциация и солите, от които са получени.
14
  • Отговори на поставените въпроси:
  • 1. Как се нарича процесът, изразен на схемата: киселина + основа --> сол + H2O?
  • Запиши формулите на изходните киселина и основа, от които се получава солта K2SO4.
15
При боядисване на тъкани се използват разтвори на стипца, които спомагат на багрилото да се свърже здраво с тъканта и да не се "отмива" при пране. В разтвор на стипца е установено наличието само на SO^2-4, Al^3+, K^+.
  • Запиши само химичната формула на веществото, от което е получен разтворът.
  • Използвай само латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Соли според теорията на Арениус", чрез който ще провериш знанията си за процеса неутрализация, за видовете соли – нормални, хидрогенсоли, основни соли и двойни соли, за начина, по който те се дисоциират във воден разтвор. Уменията да работиш с таблицата за разтворимост и да разпознаваш видовете соли според продуктите на електролитната им дисоциация ще тестваш с множество въпроси в теста. Този тест завършва темата "Киселини, основи и соли" и ти дава възможност да се подготвиш отлично за училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се