Упражнение: Соли


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10 клас на тема "Соли", чрез което ще проверите знанията си за видовете соли - нормални, хидрогенсоли, основни соли и двойни соли и начина, по който те се дисоциират във воден разтвор. Уменията си да разпознавате видовете соли според продуктите на електролитната им дисоциация ще тествате с множество въпроси в упражнението. Този тест завършва темата "Киселини, основи и соли" и ви дава възможност да се подготвите отлично и по последната й част, за да е успешно представянето ви в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Солите са голям клас:
5т. 2. Електролити НЕ са:
5т. 3. Нормалните соли се дисоциират във воден разтвор само на:
5т. 4. Във воден разтвор готварската сол се дисоциира съгласно уравнението:
5т. 5. Содата за хляб (натриев бикарбонат) NaHCO3е хидрогенсол.
6т. 6. Солите могат да бъдат разгледани като продукт на реакцията:
6т. 7. Попълнете липсващите думи в текста (използвайте само кирилица).
6т. 8. Попълнете липсващите думи в текста (използвайте само кирилица).
6т. 9. Във воден разтвор е установено наличието само на Na^+ и CO3^2^- йони. Тези йони са получени при дисоциация на:
6т. 10. Хидрогенсоли (кисели) са онези, които се дисоциират на метален или амониев катион, хидроксиден анион и киселинен анион.
6т. 11. Довършете уравненията за дисоциация на соли (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 12. Солта, дисоциираща се по уравнението KAl(SO4)2--> K^++Al^3^++2SO4^2^-, определяме като:
11т. 13. Свържете по двойки продуктите на дисоциация и солите, от които са получени.
11т. 14. В минерална вода е установено наличието само на Na^+, Ca^2^+, NO3^- и Cl^- йони. Кои са възможните соли, съдържащи се във водата?
11т. 15. При боядисване на тъкани се използват разтвори на стипца, които спомагат на багрилото да се свърже здраво с тъканта и да не се "отмива" при пране. В разтвор на стипца е установено наличието само на SO4^2^-,Al^3^+ и K^+.
  • Определете кое от посочените вещества е използвано за получаване на този разтвор.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!