logo

Тест: Соли според теорията на Арениус

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Соли според теорията на Арениус са съединения, които се дисоциират на:
2
Солите са продукт на процеса неутрализация или могат да се разглеждат като получени при неутрализация на киселина и основа.
3
Повечето разтворими във вода соли са силни електролити и се дисоциират необратимо. Водните им разтвори провеждат електричен ток.
4
Във воден разтвор нормалната сол KCl се дисоциира съгласно уравнението:
5
Посочи грешното твърдение.
  • Според разтворимостта си във вода солите се делят на:
 
6
Свържи понятията по смисъл.
7
Посочи уравнение, в което правилно е изразена електролитната дисоциация на солта NaHCO3.
8
Свържи вида на солта със съответния ѝ пример.
9
След анализ на воден разтвор на сол е установено наличието само на Na^+ и SO^2-4 йони. Тези йони са получени при дисоциация на:
10
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
  • речник: пълна, непълна, едновалентна, многовалентна, едноосновна, многоосновна
11
Посочи грешното уравнение на електролитна дицосиация във воден разтвор.
12
Сол се дисоциира във воден разтвор по уравнението KAl(SO4)2--> K^++Al^3^++2SO4^2^-. Определи вида на солта.
13
Свържи по двойки продуктите на дисоциация и солите, от които са получени.
14
Попълни празните места в текста. За формулите използвай латиница и арабски цифри.
15
При боядисване на тъкани се използват разтвори на стипца, които спомагат на багрилото да се свърже здраво с тъканта и да не се "отмива" при пране. Във воден разтвор на стипца е установено наличието само на SO^2-4, Al^3+, K^+.
  • Запиши химичната формула на веществото, от което е получен разтворът.
  • Използвай само латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, чрез който ще провериш знанията си за процеса неутрализация, за видовете соли – нормални, хидрогенсоли, основни соли и двойни соли, за начина, по който те се дисоциират във воден разтвор. Уменията да работиш с таблицата за разтворимост и да разпознаваш видовете соли според продуктите на електролитната им дисоциация ще тестваш с множество въпроси в теста. Този тест завършва темата "Киселини, основи и соли" и ти дава възможност да се подготвиш отлично за училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се