logo

Тест: Класификация на неорганичните вещества. Химични елементи и прости вещества

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Според химичните си свойства елементите се делят на:
2
Атомният (поредият) номер на елемента Z в Периодичната таблица:
3
Диамант, графит, карбин, фулерен, графен и др. са алотропни форми на елемента:
4
По свойства простите вещества се делят на:
5
В периодичната таблица вдясно от мислената линия B-At се намират металите.
6
За елементите от главните (А) групи в периодичната таблица са ГРЕШНИ твърденията, че:
7
Използвай дадените думи и попълни празните места в текста: засилват, намаляват, неметалните, металните.
8
Свържи схемите със съответните елементи.
9
Определи вида на елемента според строежа на електронната му обвивка.
10
Посочи ГРЕШНИТЕ твърдения за строежа на металите.
11
Свържи схемите с вида на кристалните решетки и веществата.
12
Инертните газове:
13
За елемент с Z=17 попълни празните места в текста. Използвай само арабски цифри.
14
Попълни празните места в текста за простото вещество на елемент със Z=17.
15
  • Подбери кой от елементите:
  • 1. Si, Mg и Al има най-силни неметални свойства.
  • 2. Pb, Ge и Sn има най-силни метални свойства.
  • Запиши символите на елементите.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас с който ще провериш знанията и уменията си върху класификация на химичните елементи и простите им вещества. Колко вида са химичните елементи според свойствата си, какъв е строежът на атомите им и каква е връзката на мястото на елемента в Периодичната таблица и строежа на атома му, ще провериш с интересни въпроси в теста. В теста ще намериш въпроси и върху строежа на простите вещества и явлението алотропия. Реши задачите и се подготви за отлично представяне в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се