Човекът и обществото4. клас

Първи раздел

България в Европа и на Балканите

 • 1
  Родината, човекът и обществото. Част 1. Родината
 • 2
  Родината, човекът и обществото. Част 2. Обществото
 • 3
  България на картата на света и Европа

Втори раздел

Природни области в България

 • 4
  Дунавска равнина
 • 5
  Старопланинска област
 • 6
  Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора
 • 7
  Тракийско-Странджанска област
 • 8
  Рила и Пирин - най-високите български планини
 • 9
  Родопа - планината на Орфей
 • 10
  Българско черноморско крайбрежие
 • 11
  Географски области. Упражнение
 • 12
  България – страна на световен кръстопът
 • 13
  Природните области на България
 • 14
  Дунавската равнина
 • 15
  Преходна област
 • 16
  Рило-Родопската област – царството на високите планини
 • 17
  Градове в Дунавската равнина
 • 18
  Градовете в Старопланинската област
 • 19
  Градовете в Преходната област
 • 20
  Градовете в Рило-Родопкската област
 • 21
  Градовете на Българското черноморско крайбрежие

Трети раздел

Наследството на Древните Цивилизации

 • 22
  България – земя на древни цивилизации
 • 23
  Рим и новите народи на Европа

Четвърти раздел

България през средните векове

 • 24
  Наследството на древните цивилизации в днешна България
 • 25
  България - новата държава на Балканския полуостров
 • 26
  Издигане на българската държава
 • 27
  Езическа България (VII – средата на IXв.). Допълнителни знания
 • 28
  България - част от християнска Европа
 • 29
  Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон
 • 30
  България в европейската християнска общност (IX – X в.)- част 1. Допълнителни знания
 • 31
  България в европейската християнска общност (IX – X в.)-част 2. Допълнителни знания
 • 32
  Раждането на Второто българско царство
 • 33
  България между Византия и Западна Европа (X – XIII в.). Допълнителни знания
 • 34
  България през XIV век
 • 35
  България през XIV век. Допълнителни знания
 • 36
  Църквата – опора на българите и България
 • 37
  Българите в Османската империя

Пети раздел

Българското Възраждане

 • 38
  Възраждането. Новото време на българите
 • 39
  Движенията за нова просвета и за българска църква
 • 40
  Възрожденските хора
 • 41
  Движението за национално освобождение
 • 42
  Освобождение на България

Шести раздел

България - част от Европа и света

 • 43
  Културно развитие, туризъм и търговски връзки. Част 1. Културно развитие
 • 44
  Културно развитие, туризъм и търговски връзки. Част 2. Туризъм

Седми раздел

Българската държава (края на XIX - края на XX в.)

 • 45
  Възстановяване на българската държава
 • 46
  България през XX век. Част 1. Управлението
 • 47
  България през XX век. Част 2. Животът на хората
 • 48
  Република България - завръщане към демокрацията
 • 49
  България в Европейския съюз

Осми раздел

Българското общество - единство в многообразието

 • 50
  Съжителство на общностите по българските земи. Част 1
 • 51
  Съжителство на общностите по българските земи. Част 2
Върни се горе
feedback
feedback