logo

Тест: Задачи върху скорост на химичната реакция. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Законът за действие на масите (кинетичното уравнение) изразява зависимостта на скоростта на реакциите от:
2
За реакцията 2A + B--> A2B казваш, че протича в хомогенна система, ако:
3
За кинетичното уравнение v= k. c^2(A).c(B) свържи означенията с верните им значения.
4
В математичния израз на закона за действие на масите (кинетичното уравнение) НЕ участва концентрацията на продуктите на реакцията.
5
Броят на моловете, с които дадено вещество участва в реакцията, е равен на коефициента пред веществото в изравненото химично уравнение.
6
Химична реакция протича през два последователни етапа с различна скорост.
 • Кинетичното уравнение се записва за:
7
Използвай част от дадените символи и допълни израза за кинетичното уравнение на реакцията
 • 2A(g)+ B(g)--> A2B(g).
 • v,\: k,\: t,\: c(A),\: c(A2B),\: c(B)
8
Кинетичното уравнение \large v=k.c^2(A) се отнася за реакцията:
9
Скоростната константа k зависи от:
10
За реакцията 2A(g)+B(g)--> A2B(g) е известно, че протича на два етапа:
 1. A(g)+ B(g)--> AB(g)  - бърз етап и
 2. AB(g)+ A(g)--> A2B(g)  - бавен етап.
Посочи верните изрази за кинетичното уравнение на реакцията.
11
Кинетичното уравнение в общ вид v=k. c^3(A).c(B) е съставено за реакцията:
12
Подреди етапите за решаване на задачата.
 • Как ще се промени скоростта на реакцията N2(g)+3H2(g)<--> 2NH3(g), ако се увеличи концентрацията на азота 3 пъти?
13
Запиши кинетично уравнение за променената скорост за реакцията 2A(g)+B(g)--> A2B(g), след като концентрацията на B се намали 2 пъти.
14
Окислението на SO2 до SO3 протича по уравнението: 2SO2(g)+O2(g)<--> 2SO3(g).
 • Изчисли как ще се промени скоростта на реакцията, ако се увеличи концентрацията на кислорода два пъти?
 • Запиши отговора си, като избереш верни думи и цифри и попълниш празните места в текста.
 • Ключови думи: намали, увеличи, 2, 4, 6, 8.
15
Колко пъти ще се увеличи скоростта на реакцията
 • H2 + I2<--> 2HI,
 • ако се увеличи концентрацията и на двете изходни вещества 3 пъти?
 • Използвай арабска цифра и попълни верния отговор.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, чрез който ще провериш знанията си закона за действие на масите, за скоростната константа и влиянието на концентрацията на веществата върху скоростта на реакциите. Ще тестваш уменията си за изразяване на кинетично уравнение за хомогенна и хетерогенна система, както и за решаване на задачи, свързани с промяна на концентрацията на реагиращите вещества. Този тест ще ти помогне да се подготвиш за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се