new-logo

Тест: Задачи върху скорост на химичната реакция. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Законът за действие на масите (кинетичното уравнение) изразява зависимостта на скоростта на реакциите от:
2
За реакцията a.A + b.B --> d.D математичният израз за закона за действие на масите (кинетичното уравнение) има вида:
 • \large v= k.c^a(A). c^b(B)
3
Коефициентът на пропорционалност (к) в кинетичното уравнение се нарича:
4
В математичния израз на ЗДМ (кинетичното уравнение) НЕ участва концентрацията на продуктите на реакцията.
5
Посочи химичното взаимодействие, което протича в хетерогенна система:
6
Химична реакция протича през два последователни етапа.
 • Кинетичното уравнение се записва за:
7
С кой от посочените изрази се записва кинетичното уравнение на реакцията:
 • A(g)+ 2B(g)--> AB2(g)
8
Кинетичното уравнение \large v=k.c^2(A) се отнася за реакцията:
9
Скоростната константа НЕ зависи:
10
Посочи реда, в който е записано правилно кинетичното уравнение на процеса:
 • 2NO(g)+ O2(g)--> 2NO2(g)
11
Посочи кинетичното уравнение, което се отнася за реакцията:
 • C + O2--> CO2
12
Свържи етапите, чрез които се достига до решението на следната задача:
 • Как ще се промени скоростта на реакцията N2(g)+3H2(g)<--> 2NH3(g), ако се увеличи концентрацията на азота 3 пъти?
13
Процесът на окисление на бромоводорода протича последователно през следните етапи:
 • 1.HBr + O2--> HBrO2  бавен
 • 2. HBrO2 + HBr--> 2HBrO бърз
 • 3.HBrO + HBr --> H2O + Br2 бърз
 • Допиши кинетичното уравнение на процеса.
14
Окислението на SO2 до SO3 протича по уравнението:
 • 2SO2(g)+O2(g)<--> 2SO3(g)
 • Как ще се промени скоростта на реакцията, ако се увеличи концентрацията на кислорода два пъти?
 • Запиши отговора си, като използваш думите "увеличи" или "намали" и арабски цифри.
15
Колко пъти ще се увеличи скоростта на реакцията
 • H2 + I2<--> 2HI,
 • ако се увеличи концентрацията и на двете изходни вещества 3 пъти?
 • Запиши резултата само с арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Задачи върху скорост на химичните реакции. Част 1", чрез което ще провериш знанията си закона за действие на масите, за скоростната константа и влиянието на концентрацията на веществата върху скоростта на реакциите. Ще тестваш  уменията си за изразяване на кинетично уравнение за хомогенна и хетерогенна система, както и за решаване на задачи, свързани с промяна на концентрацията на реагиращите вещества. Този тест ще ти помогне да се подготвиш за отличен.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се