Упражнение: Задачи върху скорост на химичната реакция. Част 1


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Задачи върху скорост на химичните реакции. Част 1", чрез което ще провериш знанията си закона за действие на масите, за скоростната константа и влиянието на концентрацията на веществата върху скоростта на реакциите. Ще тестваш  уменията си за изразяване на кинетично уравнение за хомогенна и хетерогенна система, както и за решаване на задачи, свързани с промяна на концентрацията на реагиращите вещества. Това упражнение ще ти помогне да се подготвиш за отличен.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Законът за действие на масите (кинетичното уравнение) изразява зависимостта на скоростта на реакциите от:
5т. 2. За реакцията a.A + b.B --> d.D математичният израз за закона за действие на масите (кинетичното уравнение) има вида:
 • \large v= k.c^a(A). c^b(B)
5т. 3. Коефициентът на пропорционалност (к) в кинетичното уравнение се нарича:
5т. 4. В математичния израз на ЗДМ (кинетичното уравнение) НЕ участва концентрацията на продуктите на реакцията.
5т. 5. Посочи химичното взаимодействие, което протича в хетерогенна система:
6т. 6. Химична реакция протича през два последователни етапа.
 • Кинетичното уравнение се записва за:
6т. 7. С кой от посочените изрази се записва кинетичното уравнение на реакцията:
 • A(g)+ 2B(g)--> AB2(g)
6т. 8. Кинетичното уравнение \large v=k.c^2(A) се отнася за реакцията:
6т. 9. Скоростната константа НЕ зависи:
6т. 10. Посочи реда, в който е записано правилно кинетичното уравнение на процеса:
 • 2NO(g)+ O2(g)--> 2NO2(g)
6т. 11. Посочи кинетичното уравнение, което се отнася за реакцията:
 • C + O2--> CO2
6т. 12. Свържи етапите, чрез които се достига до решението на следната задача:
 • Как ще се промени скоростта на реакцията N2(g)+3H2(g)<--> 2NH3(g), ако се увеличи концентрацията на азота 3 пъти?
11т. 13. Процесът на окисление на бромоводорода протича последователно през следните етапи:
 • 1.HBr + O2--> HBrO2  бавен
 • 2. HBrO2 + HBr--> 2HBrO бърз
 • 3.HBrO + HBr --> H2O + Br2 бърз
 • Допиши кинетичното уравнение на процеса.
11т. 14. Окислението на SO2 до SO3 протича по уравнението:
 • 2SO2(g)+O2(g)<--> 2SO3(g)
 • Как ще се промени скоростта на реакцията, ако се увеличи концентрацията на кислорода два пъти?
 • Запиши отговора си, като използваш думите "увеличи" или "намали" и арабски цифри.
11т. 15. Колко пъти ще се увеличи скоростта на реакцията
 • H2 + I2<--> 2HI,
 • ако се увеличи концентрацията и на двете изходни вещества 3 пъти?
 • Запиши резултата само с арабски цифри.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

13:48 - 18.12.2016

На 8-ма задача при мен не се вижда 3-тия отговор: https://s27.postimg.org/5mg4yx38z/Screen_Shot_2016_12_18_at_1_34_41_PM.png
Профилна снимка

Учител на Уча.се

20:53 - 18.12.2016

Здравей Ели, имаше някакъв технически проблем, доста се поопъна, но го оправих. Сега всичко при теб наред ли е?
Профилна снимка

Ученик

17:24 - 20.12.2016

Супер е всичко, благодаря! <3
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:13 - 20.12.2016

:))))
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.