Упражнение: Основи според теорията на Арениус


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Основи според теорията на Арениус", чрез който ще тестваш знанията си за това кои съединения са основи според теорията за електролитната дисоциация, как се дисоциират основите, какво означава понятието валентност на основите, на какво се дължат общите химични свойства на основите и какви са те. Чрез интересните задачи в теста ще упражниш и уменията си да изписваш с уравнения електролитна дисоциация на различни основи, както и химичните им свойства. Упражнението е необходимо, за да се подготвиш прекрасно за предстоящото изпитване в клас. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Основите са електролити, които във воден разтвор или стопилка се дисоциират с образуването на:
5т. 2. Основите са електролити с:
5т. 3. Водните разтвори на основите променят в синьо цвета на:
5т. 4. Всички основи имат общи свойства, защото във водните им разтвори се съдържат хидроксидни йони.
5т. 5. Общото уравнение за дисоциация на основи е:
6т. 6. Посочи правилните твърдения.
6т. 7. Бариева основа (Ba(OH)2) е:
6т. 8. В кой ред е изразена вярно електролитната дисоциация на калциевата основа?
6т. 9.
 • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
 • речник: метални, водородни, киселинни, хидроксидни
 • Използвай само кирилица и малки букви.
6т. 10. В кой ред всички посочени вещества могат да взаимодействат с NaOH?
6т. 11.
 • Използвай дадените химични формули и запиши уравнение на взаимодействие на натриева основа и меден сулфат.
 • Na2SO4, NaOH, Cu(OH)2, CuSO4, NaSO4, Cu2SO4
6т. 12. Свържи правилно изходните вещества с продуктите на реакцията.
11т. 13.
 • Попълни празните места, така че да се получат правилни твърдения.
 • Използвай кирилица, малки букви и арабски цифри.
11т. 14.
 • Посочи реда, в който са записани само основи според теорията на Арениус. (запиши отговора си само с арабска цифра)
 • 1) Zn(OH)2, NaOH, Ca(OH)2
 • 2) KOH, Pb(OH)Cl, HOH
 • 3) Ca(OH)2, NH4OH, LiOH
 • 4) Al(OH)3, CH3OH, KOH
11т. 15.
 • Анализирай фигурата и запиши промените в цвета на разтворите и индикаторите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!