Упражнение: Основи


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10. клас на тема "Основи", чрез което ще тествате знанията си за това кои съединения са основи според теорията за електролитната дисоциация, на какво се дисоциират основите, какво означава понятието валентност на основите, на какво се дължат общите химични свойства на основите и какви са те. Чрез интересните задачи в теста ще упражните и уменията си да изписвате с уравнения електролитна дисоциация на различни основи, както и химичните им свойства. Упражнението е необходимо за да се подготвите прекрасно за предстоящото изпитване в клас. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Основите са химични съединения, които във воден разтвор се дисоциират с образуването на:
5т. 2. С формулите KOH, Ca(OH)2, NaOH са означени киселини.
5т. 3. Калиевата основа се дисоциира съгласно уравнението KOH--> K^++OH^- и образува:
5т. 4. Всички основи имат общи свойства, защото във водните им разтвори се съдържат хидроксидни йони.
5т. 5. Във воден разтвор на натриева основа има:
6т. 6. Допълнете общото уравнение за електролитна дисоциация на основите (използвайте латиница, арабски цифри и аритметични знаци).
6т. 7. Калциевата основа е:
6т. 8. Електролитната дисоциация на калциевата основа е изразена вярно в реда:
6т. 9. Във воден разтвор се получават само Na^+и OH^- при дисоциация на:
6т. 10. При електролитна дисоциация сумата от зарядите на отрицателните йони (разгледана като абсолютна стойност) надвишава сумата от зарядите на положителните йони.
6т. 11. NH4^+ и OH^- се получават във воден разтвор на:
6т. 12. Строежът на основите е:
11т. 13. Попълнете пропуските в уравненията, изразяващи електролитна дисоциация (използвайте латиница, арабски цифри и аритметични знаци).
11т. 14. В разтвор на сода каустик са намерени Na^+,K^+ и OH^-. Изводът, който може да се направи от това, е:
11т. 15. Допишете уравненията за свойства на калциевата основа (използвайте латиница и арабски цифри).

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!