logo

Тест: Класификация на неорганични вещества

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от класовете съединения НЕ принадлежи към неорганичните вещества?
2
Оксиди са съединенията:
3
Свържи оксидите с вида им.
4
Оксидът CaO в практиката е известен с наименованието:
5
Голяма част от скъпоценните и полускъпоценни камъни са минерали, съдържащи оксиди на елементите алуминий, силиций, берилий и др.
6
Посочи верните твърдения за хидридите.
7
За водородните съединения на неметалите кое НЕ е вярно?
8
Свържи водородните съединения със свойства им.
9
Подбери подходящи комбинации от свойства на оксиди и хидриди и ги подреди в последователността:
  1. свойства на основните оксиди;
  2. свойства на амфотерните оксиди;
  3. свойства на киселинните оксиди;
  4. свойства на металните хидриди.
10
Използвай част от дадените формули и допиши уравненията за свойствата на калциев оксид: HCl, Cl, H2O, OH, HCl2.
11
Подбери уравнението, с което НЕ се доказват киселинните свойства на въглеродния диоксид.
12
За забавители на неутрони в ядрени реактори НЕ се използва хидрид на:
13
Довърши уравненията за свойствата на диалуминиевия триоксид.
14
Ти си еколог в голяма фабрика за производство на сярна киселина. Задачата ти е да не допускаш изхвърлянето на серни оксиди в атмосферата. Подбери химични методи, с които можеш да решиш проблема.
15
Един от възможните "меки" методи за получаване на газ водород в лаборатории и за технически цели е взаимодействието на калциев дихидрид с вода. Запиши изравнено уравнение за реакцията, като не оставяш интервали и вместо стрелка използваш знак =.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за част от основните 5 класа неорганични съединения - водородни съединения и оксиди. Ще тестваш умението си да различаваш молекулно водородно съединение от хидрид, основен от амфотерен оксид, както и киселинен от неутрален оксид. Знаеш ли схемите за най-важните свойства на различните видове оксиди и умееш ли да съставяш уравнения по тях ще провериш с този тест. Направи го, за да си с отлична подготовка за изпитване!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се