Видео урок: Дисперсни системи

08:33
10 599
45
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Какво са дисперсните системи и какво е мястото им в ежедневието ни? В този увлекателен урок по химия за 10. клас ще разбереш, че солената вода, прясното мляко и латексовата боя са дисперсни системи от различен вид. Кога една дисперсна система я наричаме аерозол? А кога се получава емулсия или суспензия? Какво е амалгама и твърда пяна? Хайде, пускай урока и си отговори на всички тези въпроси!
Раздел:
Разтвори
Ключови думи:
дисперсни системи, истински разтвори, колоидно-дисперсни системи, аерозол, емулсия, суспензия, хетерогенна система, химия 10. клас

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (45)
Профилна снимка
26.01.2013

Ученик

+12
Урокът като цяло е лесен. Харесва ми как сте го представили ! :))
Профилна снимка
05.01.2014

Ученик

+2
благодаря за урока
Профилна снимка
04.03.2014

Ученик

+1
Отделен урок за колоидни разтвори ще има ли
Профилна снимка
18.03.2015

Ученик

0
Стахотен урок
Профилна снимка
23.01.2013

Ученик

+8
Бог да те благослови!
Профилна снимка
19.01.2014

Ученик

+1
благодаря за урока :)
Профилна снимка
01.10.2016

Ученик

+2
В учебника е написано: "Кристалчетата от AgCl, изградени от Ag+ и Cl- йони, образуват ядрото на частицата". Каква ще да е точно тази колоидна "частица"? Някаква молекула ли е? Може ли да е молекула, ако говорим за ядро? По начина, по който е обяснено е сякаш някакво сборище от йони на различни етапи. Може ли да говорим за същинска частица?
Профилна снимка
01.10.2016

Ученик

+2
Здравейте. По ЗИП Химия ми беше поставена тема за устен изпит върху Дисперсни системи и сега се готвя за нея. Искам да знам дали разбирам правилно колоидите. Чета в момента за строеж на колоидни частици: "...Изясняването на строежа на колоидите ще стане отново с получаването на хидрофобен колоид от AgCl при взаим. м/у водни р-ри на AgNO3 и излишък от NaCl. Кристалчетата от AgCl, изградени от Ag+ и Cl- йони, образуват ядрото на частиците.Върху ядрото се задържат по-добре Cl- йони, защото влизат в състава на ядрото с противойоните Ag+" Добре,AgCl е вещество с йонна кристална решетка, в което всеки сребърен йон е свързан с хлориден йон чрез йонни химични връзки. В истинските разтвори и при хидрофилните колоиди, йоните в кристала привличат водните молекули. При хидрофобните колоиди, йоните в кристала привличат и адсорбират отделни йони от разтвора. Така силите на привличане в решетката се преодоляват и йоните й заедно с йоните на повърхността образуват заедно "колоидна частица". Така ли е?
Профилна снимка
02.10.2016

Учител на Уча.се

+2
Здравей Стамат, строежа на лиофобните (в случая на водни разтвори може да се употреби и хидрофобни, но по-често се използва термина лиофобни) колоиди се обяснява с т.нар. мицеларна теория. Според нея всяка колоидна частица е мицел със сложна многопластова структура. Първо си представи колоидна частица - тя е голяма и се вижда с просто око, за разлика от частиците в истинските разтвори. Ако не си правил сам опита за утаяване на AgCl то той изглежда така - когато прибавяш на капки сребърен нитрат към разтвора на натриев хлорид първо се получават малки частици, нещо като снежинки от AgCl, които постепенно се уголемяват и падат на дъното на епруветката като утайка. Ако приемем всяка " снежинка" за отделна колоидна частица тя е именно сборище от кристали и йони, но в никакъв случай не е молекула - тази частица се нарича мицел.
Профилна снимка
02.10.2016

Учител на Уча.се

+2
Мицелът се състои от ядро, адсорбционен слой и дифузионен слой, които са подредени един върху друг, като в центъра е ядрото. Тук термина "ядро" се използва в смисъл на център, сърце на частицата. Ядрото е от много кристалчета AgCl, които са на куп. Върху тях при излишък на натриев хлорид се адсорбират (полепват) хлоридни йони. Тези йони образуват плътна обвивка около ядрото, обгръщат го. Това е т.нар плътен адсорбционен слой и той е потенциал определящия слой, защото с него частицата става електрически натоварена. Плътният адсорбционен слой привлича (чисто електростатично) натриеви йони от електролита в излишък. Но тези, в случая, натриеви йони са по-малко на брой от адсорбираните хлоридни йони. Плътният адсорбционен слой, заедно с привлечените противойони образува т.нар. адсорбционен слой. Върху адборбционния слой се формира т.нар дифузионен (в някои учебници дифузен) слой от останалите натриеви йони и молекули на разтворителя.
Профилна снимка
02.10.2016

Учител на Уча.се

+1
Така частицата става като "зелка" с ядро и два слоя върху него. Съвкупността от ядро и адсорбционен слой е електрически натоварена частица, има заряд по вид като заряда на йоните от плътния адсорбционен слой ( в случая отрицателен). Ядрото + адсорбционния слой образува т.нар гранула и тя е, вече казах, електрически натоварена. Върху гранулата има дифузионен слой. Ядрото+ адсорбционния слой+ дифузионния слой образуват мицела, който е електронеутрален. И колоидът се състои от много мицели накуп, движещи се в разтворителя. Това е :).
Профилна снимка
02.10.2016

Ученик

+2
Ооо, много Ви благодаря. Гледах и видео как се утаява сребърният хлорид и наистина се наблюдават хиляди миниатюрни снежинки/парцалчета. Сега съм готов да разказвам за всичко относно дисперсните системи, макар че разделът е толкова обемен, че вероятно учителят само ще ме пита въпроси.
Профилна снимка
02.10.2016

Учител на Уча.се

+2
Само така, Стамат! Пожелавам ти успех! Съставът на мицела може освен със схема да се изрази и с така наречената мицеларна формула. Ако имаш някакви проблеми със схемата или формулата - питай. :)
Профилна снимка
21.02.2014

Ученик

+2
Защо като натисна play бутона, видеото не стартира..
Профилна снимка
15.09.2018

Ученик

+1
Здравейте, бих искала да попитам какво се разбира под термина стехиометричните коефициенти :)
Профилна снимка
16.09.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей Екатерина, стехиометрични коефициенти са коефициентите пред веществата във всяко изравнено химично уравнение... Успях ли да помогна?
Профилна снимка
16.09.2018

Ученик

+1
Да, много благодаря за помощта!
Профилна снимка
13.02.2018

Ученик

+1
Каква е разликата между хомогенна дисперсна система и хетерогенна дисперсна система? При хомогенната веществата са еднородни, разпределени са равномерно в целия обем на системата и имат еднакви свойства и състав? Тук има ли гранична повърхност между веществата, това дисперсна фаза ли е? Защото при хетерогенна система разбирам че се състои от обособени разнородни части, тоест това са разнородни вещества които имат гранична повърхност-фаза(дисперсна фаза?) тази фаза отделя диспергираното вещество от останалите вещества в хетерогенната система и го отличава със собствен състав и различни свойства? Затова ли за еднородност на система примерно колоидво дисперсна система е отбелязано че е хетерогенна и има две фази т. е дисперсни фази на отделни вещества пък за молекулно йонна дисперсна система пише че няма фази защото веществата са еднородни?
Профилна снимка
14.02.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей, ще се опитам да обясня дисперсните системи. Когато поне две вещества се смесят те образуват дисперсна система. Веществото в по-голямо количество е дисперсна среда, а това в по-малко количество - дисперсна фаза. Когато разтвориш етанол във вода молекулите на етанола са равномерно разпределени между молекулите на водата - между дисперсната среда (вода) и дисперсна фаза(етанол) няма граница. Казваме, че системата е хомогенна, защото няма фазова граница между среда/фаза. Пример за хетерогенна система са двете несмесващи се течности олио и вода. Отново имаме дисперсна фаза (олио) и дисперсна среда(вода). Но вече между средата и фазата има граница. Такава система се нарича хетерогенна. Дано съм успяла да обясня.
Профилна снимка
20.01.2018

Друг

+1
Въздухът не е дисперсна система, както и азотът не е дисперсна среда. Въздухът е газова смес (чистият въздух), Замърсеният въздух, например смогът, е газообразна смес, в която освен газове има и твърди и течни частици.
Профилна снимка
20.01.2018

Учител на Уча.се

0
Здравейте Григорова, благодарим Ви за мнението! Според сега дейстащи учебници, одобрени от МОН въздухът е пример за дисперсна система с дисперсна среда газ и дисперсна фаза - газ. Ако говорим за колоидни дисперсни системи, тогава бих се съгласила с Вас.
Профилна снимка
24.11.2017

Ученик

+1
Човека дисперсна система ли е? Ако да защо?
Профилна снимка
24.11.2017

Учител на Уча.се

0
Здравей, въпросът е интересен. Ти какво мислиш, след като си гледала урока?
Профилна снимка
25.11.2017

Ученик

0
Според мен човека е. Нали все пак дисперсна система е когато частиците на едно вещество се разпределят между частиците на друго. Не трябва ли да е нещо подобно и с човека?
Профилна снимка
25.11.2017

Учител на Уча.се

+1
Здравей, аз не съм съгласна. Ако в тялото ни имаше бъбреци, равномерно разпределени в цялото тяло, или части от очите, разпределени на всеки квадратен милиметър от тялото или някакви други подобни примери - да, бих се съгласила. Виж, кръвта ни, или пък лимфата - това е друга работа. Та според мен човек не е дисперсна система.
Профилна снимка
12.02.2014

Друг

+1
В момента решаваме задачи за колоидно дисперсни системи, като пишем първо някакво уравнение и после правим строеж на колиодна частица/хидрофобни колоиди. Като цяло нищо не мога да разбера, а страшно много искам тъй като скоро време ни наближава и контролното. Ще можете ли да направите видео и да обесните по-подробно как става. В прикачената снимка сигурно ще ме разберете за какво питам :))
Профилна снимка
13.02.2014

Учител

+2
Напр.BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl и е дадено,че BaSO4 е утайка,която образува колоид,при това напр.BaCl2 е в излишъкТрябва да се има пред вид,че BaCl2 e дисоцииран на йони-Ba2+ и CI-.Решение.Правиш едно кръгче и в него написваш формулата на утайката,това ти е ядрото на кол.частица.Около него,правиш втори кръг,разделяш го примерно на 8 части и там нанасяш тези йони от излишъка(Ba2+),които ги има и в утайката.Около тях правиш трети кръг и там нанасяш,двойно по малко отрицат. Cl йони,напр.4.Вторият и третият кръг се наричат адсобционен слой,а цялото образувание,заедно с ядрото гранула и тя в случая е положителна(Ba2+са повече от Cl-).Накрая около последния кръг нанасяш още 4 хлоридни йона .Това е т.нар.дифузионен слой.Цялото образувание се нарича мицел и то е неутрално като заряд.Мицелът всъщност ти е колоидната частица.
Профилна снимка
13.02.2014

Учител на Уча.се

+2
Браво, Стойка! Прекрасно обяснение! Десислава, до края на деня ще кача видео със задача в раздела Химия за кандидат-студенти, Задачи за МУ-Варна, задача 3 Неорганична химия. Задачата е почти идентична с твоя пример. В задачата има доста подробно обяснение за строежа на лиофобните колоиди, как се съставя мицеларна формула и как може да се коагулира лиофобен колоид с разтвор на електролит. Изгледай задачата, със сигурност ще ти е полезна. Колоидите са лесни след като ги разбереш. Успех на контролното:)
Профилна снимка
13.02.2014

Друг

+1
Супер си Стойка, наистина добре ми го обясни и мисля, че горе-долу го схванах! А госпожно Николова, всъщност скоро ще започвам да гледам видеата за МУ-София, да се подготвям за кандидатстудентски, но ще си използвам и един кредит за да задачата която ще качите, благодаря! :)
Профилна снимка
13.02.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Десислава, Радвам се, че си избрала да се подготвяш с Химия за кандидат-студенти на Уча.се! Обещавам пълна подкрепа и че няма да те разочароваме :). Моля те в бъдеще каквито и въпроси да имаш да ги поставяш под някоя кандидат-студентска задача - там ги откривам най-бързо и се старая да отговарям до края на деня :) Задачата, която ти препоръчах е под номер 3 и е от безплатните задачи в сайта:) Довечера ще е на сайта :) Успешна подготовка :)
Профилна снимка
30.01.2017

Ученик

+1
Деси ,видях,че сигурно си почитател на книгата тайната,тази книга я пазя много и тези неща които пише в нея са така,радвам се че виждам човек който знае за нея!!! :))))))))))))))))
Профилна снимка
08.12.2013

Ученик

+1
само на мен ли не ми тръгва клипчетоо? .. ;х
Профилна снимка
12.12.2013

Друг

+1
Ако не ти тръгва го цъкни 2 пъти.
Профилна снимка
30.01.2017

Ученик

0
какво е наситена пара? :)
Профилна снимка
31.01.2017

Учител на Уча.се

0
Здравей Лора, предлагам ти да изгледаш урок № 36 Парно налягане на разтворите. Ако и след това имаш въпроси - ще отговоря :). Успех!
Профилна снимка
01.12.2016

Друг

0
Как се качи въглерода в твърдо състояние във въздуха и защо остана да левитира там ?
Профилна снимка
02.12.2016

Учител на Уча.се

+2
Здравей, при горене на твърди вещества (въглища, дърва, пелети, та дори и цигари), заедно с газовете, продукти на горенето, се увличат и много, много малки частици от горивото (говорим за частици с големина между 1 и 100 nm), които заедно с газовите молекули образуват дима.
Профилна снимка
01.12.2015

Ученик

0
Здравейте! Търся видео урока за Комплексни съединения в Химия за 10 кл. Може би аз не го виждам или няма такъв? Благодаря Ви предварително!
Профилна снимка
01.12.2015

Учител на Уча.се

0
Здравей Мими, Уроците по химия в Уча.се засега са само върху задължителна подготовка. Комплексни съединения се учат в профилирана подготовка. Предстои тези уроци да бъдат направени съвсем скоро. Ако имаш конкретни въпроси би могла да ги зададеш - ще ти отговоря :).
Профилна снимка
01.12.2015

Ученик

+1
Здравейте, г-жа Николова. Благодаря за бързия отговор. 1. Затруднявам се при определяне на комплексите дали са катионни, анионни или неутрални. Определям уж степените на окисление, но нещо не се получава.... 2. Монодентатни и полидентатни лиганди - знам, че едните образуват една връзка, а другите повече от една с комплексообразувателя....обаче кои са тези връзки с металния йон...? 3. И последно - координативно наситени и ненаситени комплексни съединения - с колко лиганда са наситени и с колко са ненаситени....?
Профилна снимка
01.12.2015

Учител на Уча.се

0
Здравей Мими, Видът на комплекса зависи от заряда на комплексния йон. Като видиш написан комплекса трябва да съобразиш кое е външната и кое е вътрешната сфера. например Na2[Zn(OH)4] - външната сфера са Na йони и понеже те са със заряд 1+ следва, че комплексният йон (който е винаги в средни скоби) е отрицателен - от там комплексът е анионен. И обратно [Cu(NH3)4](OH)2 - тук външната сфера е анион, следва, че комплексът е катионен. Неутралните комплекси имат само метален йон и лиганди, нямат външна сфера - пишат се доста по-различно и няма как да ги сбъркаш Fe(CO)5 например. Степените на окисление се смятат по правилото, че сумата им е равна на нула. [Cu(NH3)4](OH)2 - започваш от хидроксидния йон и определяш -2 и +1 за кислорода и водорода. Щом има 2 хидроксидни йона, това означава, че заряда на комплексния йон е 2+. В комплексния йон NH3 е неутрална молекула - отределяш в нея -3 и +1 за азота и водорода. Щом целия йон е 2+, а амоняка е неутрален следва за медта +2 степен на окисление.
Профилна снимка
01.12.2015

Учител на Уча.се

+1
За останалите неща вярвам имаш учебник...
Профилна снимка
02.12.2015

Ученик

0
Благодаря Ви за изчерпателния отговор, г-жа Николова! Помогнахте ми наистина да разбера как се определя видът на комплексния йон. С малко повече труд ще се справя и с другите въпроси. Желая успех на вас и целия екип на Уча се! Весели празници! :)
Профилна снимка
03.12.2015

Учител на Уча.се

+1
Благодаря, Мими. Радвам се, че помогнах. Бъди здрава и весели празници!
Профилна снимка
04.12.2014

Ученик

0
Много хубав урок ! Браво на целия ви екип ! :)))
feedback
feedback