Руски езикНиво A2

Първи раздел

Предложен падеж при прилагателните, редните числителни имена и местоименията в единствено число

Втори раздел

Винителен падеж при прилагателните, редните числителни имена и местоименията в единствено число

Трети раздел

Родителен падеж при прилагателните, редните числителни имена и местоименията в единствено число

Четвърти раздел

Дателен падеж при прилагателните, редните числителни имена и местоименията в единствено число

Пети раздел

Творителен падеж при прилагателните, редните числителни имена и местоименията в единствено число

Шести раздел

Падежни окончания в множествено число

Седми раздел

Видове изречения. Уча се да създавам разнообразни изказвания на руски език

Осми раздел

Уча се да говоря

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се