logo

Тест: Полимери. Методи за получаване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи методите, които се използват за получаване на полимери.
2
Нискомолекулното вещество, което се подлага на полимеризация или полекондензация се нарича:
3
Избери характеристиките, които се отнасят за степента на полимеризация.
4
Укажи как се наричат еднаквите части, които се повтарят в състава на полимера.
5
Посочи продукта на процеса полимеризация на етен.
6
За да участват в процес на полимеризация, мономерите трябва да съдържат поне една сложна връзка в молекулата си.
7
Избери вещество, което взаимодейства с формалдехид (CH2= O)  за да се получи полимер.
8
Посочи къде в практиката намира приложение полимерът полиетиленгликолтерефталат (РЕТ).
9
Укажи основното изискване към мономерите при процеса на поликондензация.
10
Свържи химичната формула на полимера с наименованието му.
11
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • Библиотека: сложна връзка, проста връзка, функционални звена, функционални групи, високомолекулно, нискомолекулно.
12
Посочи изходните мономери за получаване на РЕТ.
13
Използвай кирилица и малки букви, за да напишеш наименованието на полимера със съкращение PVC.
14
Използвай латиница и арабски цифри, за да допишеш уравнението на процеса полимеризация на етен.
15
Дадени са следните мономери:
  • H2N-(CH2)6-NH2
  • CH2= CH-CN
  • HOOC-(CH2)4-COOH
  • Определи в кой метод за получаване на полимери може да участва всеки от тях.
  • Запиши името на метода като използваш кирилица и малки букви.

Описание на теста

С този онлайн тест по химия за 10. клас ще провериш какво научи от видео урока за методи за получаване на полимери! Ще тестваш доколко си усвоил двата основни метода за получаване на полимери – полимеризация и поликондензация. Не си сигурен каква е разликата между двата метода? Разбра ли как се наименуват полимерите, а добре ли се справяш с основните понятия – мономер, полимер, елементарно звено, степен на полимеризация? Можеш ли да изразяваш процесите на полимеризация или поликондензация с химични уравнения? С помощта на този тест ще упражниш всичко това и ще си подготвен за отлично представяне при изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се