logo

Тест: Фактори, които влияят върху равновесието. Принцип на ЛШБ. Задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Промяната на налягането нарушава равновесието във всяка обратима система в състояние на химично равновесие.
2
Системата 2H2+O2<--> 2H2O е:
3
В хомогенната равновесна система 2H2+O2<--> 2H2O броят на моловете газове е, както следва:
4
След повишаване на налягането в равновесна система равновесието се нарушава. С предимство протича реакцията, в която:
5
Системата  C + H2O <--> CO+H2 е:
6
Обемът на 3 mol газ е по-малък от обема на 2 mol газ (при T=const).
7
За системата в равновесие N2(g) + O2(g)<--> 2 NO(g) промяната на налягането:
8
Газът NO2 има червено-кафяв цвят, а газът N2O4 е безцветен. Посочи въздействието върху системата 2NO2<--> N2O4, след което цветът на сместа ще стане по-силно червено-кафяв.
9
За системата CaCO3<--> CaO+CO2 посочи НЕВЯРНОТО твърдение.
10
Избери налягане, при което ще проведеш реакцията CaCO3<--> CaO+CO2, за да получиш най-голямо количество негасена вар CaO.
11
За равновесна система 2H2+O2<--> 2H2O са съставени следните изрази:
  1. за равновесната константа Kc = \fracc^2(H2O)c^2(H2) . c(O2)
  2. за реакционното отношение Qc = \frac4c^2(H2O)4c^2(H2) . 2c(O2)
 
  • Анализирай изразите и попълни празните места в текста, като използваш част от дадените думи:
  • намаляване, увеличаване, го-голяма, по-малка, правата, обратната.
12
Свържи верните по смисъл сравнения за равновесната константа и реакционното отношение.
13
В равновесната система CO2(g)+ C(s)<--> 2CO(g) налягането е повишено 3 пъти.
  • Използвай кирилица и малки букви и попълни празните места в текста.
14
В равновесната система CO2(g)+ C(s)<--> 2CO(g) налягането е намалено 2 пъти.
  • Избери вярната комбинация от израза за реакционното отношение и посоката на благоприятстваната реакция след нарушаване на равновесието.
15
За дадена система в равновесие е изведена равновесна константа Kc = \fracc^2(NO2)c^2(NO). c(O2). След промяна на налягането в системата е съставено реакционно отношение Qc = \frac9c^2(NO2)9c^2(NO). 3c(O2).
  • Анализирай изразите и попълни празните места в текста. За уравнението използвай латиница, не оставяй интервали между символите и вместо <--> постави =.
  • За думите използвай кирилица с малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш уменията си да прогнозираш как промяната на налягането влияе върху система в равновесие.  Ако изпитваш затруднения кога и как промяната на налягането влияе на нарушаване на равновесието и коя реакция протича след това - правата или обратната, си на точното място. Справи се с всичките си несигурности по темата с интересни задачи, в които да направиш както качествени предвиждания с помощта на принципа на Льо Шателие-Браун, така и количествени с помощта на скоростната константа K_c и реакционното отношение Q_c. Учи, забавлявай се и бъди първенец на класа по химия с помощта на Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се