Английски език начално ниво7. клас

Първи раздел

Future. Present tenses. Suggestions

Втори раздел

Non-defining relative clauses. Polite questions

Трети раздел

Past tenses

Четвърти раздел

Present Perfect. Ever, never

Пети раздел

Present Perfect and Past Simple

Шести раздел

Should. Ought to

Седми раздел

Present Perfect. Just, yet, already. Must, have to, be allowed to.

Осми раздел

Gerund and infinitive

Девети раздел

Present Perfect. For, since

Десети раздел

Infinitive of purpose. If + imperative

Единайсети раздел

Present and past passive

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се