logo

Тест: Закономерности при химичните реакции. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Според топлинния си ефект химичните реакции биват:
2
С повишаване на температурата в системата скоростта на химичната реакция:
3
Посочи верните твърдения за уравнението:
  • H2(g) + \frac12O2(g)=H2O(g)+ Q
4
На схемата е показана графика на ендотермична реакция.
5
На схемата са използвани означенията:
6
Посочи верния начин за оразмеряване на координатната система, на която се нанася промяна на енергия на дадена система в хода на химичната реакция.
7
Концентрацията на изходните вещества намалява в хода на химичната реакция.
8
Топлинният ефект Q в уравнението H2(g)+\frac12O2(g)--> H2O(g) + Q е:
9
Използвай част от дадените думи и изрази и състави определение за активираща енергия.
  • максималната, минималната, средната, ефективен, ефикасен, полезен, физична промяна, химична реакция
10
Посочи верните твърдения за графиката от схемата.
11
Определи вида на системата за реакцията C12H22O11(aq)+H2O(l)\oversetH^+-->2 C6H12O6(aq).
12
Посочи верния израз за средната скорост на реакцията, определена от изменението на концентрацията с времето, изобразено на графиката.
13
  • Отчети по графиката концентрацията на изходното вещество в моменти t1=50\, min и t2=180\, min след началото на реакцията.
  • Изчисли средната скорост на реакцията за посочения период. Стойността на средната скорост запиши като число, закръглено до 4-тия знак след десетичната точка.
14
Киселата хидролиза на малтоза протича по уравнението C12H22O11(aq)+H2O(l)\oversetH^+-->2 C6H12O6(aq).
  • Допиши кинетичното уравнение за реакцията.
  • Използвай само латиница и арабски цифри. Участниците в кинетичното уравнение подреди, като спазваш реда на веществата в молекулното уравнение.
15
Попълни празните полета и допиши термохимичното равенство за топлина на образуване на йодоводород.
  • Използвай само латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас върху термохимия и скорост на химичните реакции. С теста ще преговориш кои реакции са екзо- и ендотермични, какво е топлинен ефект на реакцията и топлина на образуване и топлина на изгаряне. С интересни задачи ще направиш бърз преговор и на основните знания върху скорост на химичната реакция. Забрави ли какво е активираща енергия и как зависи скоростта на реакцията от температурата? Реши теста и няма да имаш тези притеснения. А и ще си с отлично представяне в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се