new-logo

Тест: Йонообменни реакции. Реакции с получаване на утайка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Йонообменни са реакциите, които протичат между водни разтвори на електролити.
2
Кой от следните признаци за протичане на химичен процес не се отнася за йонообменните реакции?
3
 • Анализирай схемата и определи разтворимостта на означените вещества 1, 2, 3 и 4.
4
Йонообменните реакции се изразяват пълно с:
5
Посочи правилните твърдения.
6
Свържи формулите на солите с правилните им имена.
7
Коя от посочените реакции е йонообменна?
8
 • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
 • речник: неелектролити, електролити, утайка, силен , газ, слаб, разтвор, обменни, йонообменни
 • Използвай кирилица и малки букви.
9
Свържи елементите така, че да се получат правилни твърдения.
10
Посочи уравненията, които пълно и вярно отразяват взаимодействието на BaCl2 и H2SO4.
11
 • Посочи съкратеното йонно уравнение, което съответства на дадената йонообменна реакция:
 • CuSO4 + 2NaOH--> Cu(OH)2+Na2SO4
12
 • Посочи правилното пълно йонно уравнение на дадената йонообменна реакция:
 • ZnSO4+2NaOH--> Zn(OH)2+Na2SO4
13
 • Като използваш таблицата за разтворимост, определи коя от йонообменните реакции е невъзможно да протече:
 • 1) AlCl3 + 3NaOH --> Al(OH)3 + 3NaCl
 • 2) Na2S + 2AgNO3--> 2NaNO3 + Ag2S
 • 3) 2NaOH + BaCl2--> Ba(OH)2 + 2NaCl
 • Използвай кирилица, малки букви, а реакцията посочи с арабска цифра.
14
 • В предприятие за обработка на метали се използва разтвор на солна киселина. Отработеният разтвор, преди да се изхвърли в реката, трябва да се неутрализира.
 • С "ДА" или "НЕ" определи кой/кои от разтворите могат да се използват.
15
 • Анализирай дадените пълни йонни уравнения и отговори на поставените въпроси:
 • 1) \underbraceNa^+ + OH^- + \underbrace2H^++SO4^2---> \underbraceNa^++SO4^2- + H2O
 • 2) \underbraceNa^++Cl^-+\underbraceAg^++NO3^---> AgCl + \underbraceNa^++NO3^-
 • 3) \underbraceZn^2++2Cl^-+\underbrace2K^++2OH^---> Zn(OH)2+\underbrace2K^++2Cl^-
 • 4)\underbrace2K^++CO3^2-+\underbrace2H^++SO4^2---> \underbrace2K^++SO4^2- +H2CO3
 • Числата в отговорите записвай в последователен ред.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Йонообменни реакции. Реакции с получаване на утайка", чрез който ще тестваш знанията си за йонообменни реакции и за условията за протичането им -  получаване на утайка, газ или слаб електролит. С много и интересни задачи ще упражниш уменията си за записване на йонообменните реакции с три вида уравнения - молекулно, пълно йонно и съкратено йонно уравнение. Изключително важно упражнение в подготовката ти за предстоящото контролно, на която ще се представиш блестящо при условие, че се справиш с теста. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се