logo

Тест: Годишен преговор. Химични процеси. Задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Готварската сол е:
2
Натриевият хлорид е с:
3
Химична реакция, в която елементи променят степените си на окисление, е окислително-редукционна (ОРП).
4
Солите нитрати се използват във взривната техника като окислители, защото при нагряване се разлагат с отделяне на:
5
Химична реакция, в която участва поне едно просто вещество е окислително-редукционна.
6
В реакцията 2Na + Cl2--> 2NaCl има превръщане на:
7
За изравняване на уравнението Na+Cl2--> NaCl е необходимо:
8
Избери реакцията, при която се получава просто вещество кислород:
9
Металите, които се намират вляво от водорода в Реда на относителната активност на металите РОАМ, могат да реагират с:
10
Посочи верните твърдения за реакцията. Zn+H2SO4--> ZnSO4+H2.
11
  • Подреди елементите от VII A (17) група по намаляване на неметалните свойства.
12
Използвай дадените формули и попълни празните места в уравнението, с което отрицателни йони на химично съединение да се превърнат в молекули на просто вещество.
  • NaCl, NaBr, Br2, Cl2
13
Подбери уравненията, в които молекули на просто вещество се превръщат в йони на химично съединение.
14
Свържи уравненията със съответните видове превръщания, които се извършват по реакциите.
15
Готварската сол за хората, живеещи в планинските райони се "йодира", като в нея се поставя малко количество калиев йодид.
  • Запиши с изравнено уравнение реакцията за получаване на калиев йодид от прости вещества. Използвай само латиница, не оставяй интервали и вместо стрелка постави знак "=".

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10.клас, с който ще провериш умееш ли да решаваш задачи върху химични процеси. С интересни и полезни въпроси ще опресниш знанията си за видовете химични реакции според вида на участващите в тях частици. Трудно ти е да съставяш сам химични уравнение според дадено условие? Направи теста и ще преодолееш тази трудност. Отговори на всички въпроси, попълни пропуските си и се подготви перфектно по темата!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се