Български език3. клас

Първи раздел

Звуков състав на думата

 • 1
  Какво научих във втори клас
 • 2
  Строеж на езика
 • 3
  Общуване. Преговор
 • 4
  Звукове и букви. Преговор
 • 5
  Редактиране. Видове редактиране
 • 6
  Правопис на гласни звукове в ударена и в неударена сричка
 • 7
  Изговор и правопис на гласни звукове в крайна неударена сричка на думата
 • 8
  Изговор и правопис на гласни звукове в думите. Обобщение
 • 9
  Правопис на съгласни звукове в средата на думата
 • 10
  Правопис на думи с група съгласни звукове
 • 11
  Правопис на С пред звучни съгласни в началото на думата
 • 12
  Правопис на Т пред звучни съгласни в средата на думата
 • 13
  Правопис на съгласни звукове. Обобщение

Втори раздел

Строеж на думата

 • 14
  Корен на думата
 • 15
  Представка
 • 16
  Правопис на представките
 • 17
  Сродни думи
 • 18
  Правописна проверка на сродни думи
 • 19
  Строеж на думата. Обобщение

Трети раздел

Части на речта. Спомагателен глагол СЪМ и лични местоимения

 • 20
  Лични местоимения
 • 21
  Лице на личните местоимения
 • 22
  Число на личните местоимения
 • 23
  Правопис и употреба на личните местоимения
 • 24
  Лично местоимение. Обобщение
 • 25
  Глагол. Лице и число на глагола
 • 26
  Спомагателен глагол съм. Лице и число
 • 27
  Степенуване на прилагателно име

Четвърти раздел

Думата и речниковото ѝ значение

 • 28
  Значение на думата. Пряко и преносно значение
 • 29
  Употреба на думи с пряко и преносно значение

Пети раздел

Създаване на текстове

 • 30
  Текст. Тема на текста. Ключови думи
 • 31
  Съчиняване на текст по зададена тема и ключови думи
 • 32
  Нехудожествен (научнопопулярен) текст. Преразказ
 • 33
  Литературно произведение. Епизод
 • 34
  Изразни средства. Епитет. Сравнение
 • 35
  Художествен текст. Нехудожествен текст
 • 36
  Художествено описание. Повествование

Шести раздел

Стара програма български език 3. клас

 • 37
  Правопис на съществителните имена
 • 38
  Сегашно време на глагола
 • 39
  Минало свършено време и бъдеще време на глагола
 • 40
  Правопис на прилагателните имена
 • 41
  Правопис на глаголите
 • 42
  Подбудителни и възклицателни изречения
 • 43
  Членуване на съществителни имена. Правопис и правила
Върни се горе
feedback
feedback