Литература11. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

 • 1
  Строеж на литературната творба
 • 2
  Периодизация на българската литература
 • 3
  Възраждането. Българската литература до Освобождението

Втори раздел

Христо Ботев

 • 4
  Българската литература в периода на националноосвободителните борби
 • 5
  Българската литература до Освобождението
 • 6
  Българската литература и пътищата на нейното модернизиране
 • 7
  Национална революция и литература
 • 8
  Христо Ботев. Лична и творческа биография
 • 9
  Анализ на особеностите на Ботевата поезия. Важни характеристики
 • 10
  Анализ на особеностите на Ботевата поезия. Основните мотиви
 • 11
  Борбата, свободата и човекът в Ботевата поезия
 • 12
  Анализ на стихотворението "Майце си". Христо Ботев
 • 13
  Анализ на стихотворението "Към брата си". Христо Ботев
 • 14
  "Майце си". "Към брата си". "До моето първо либе". Христо Ботев
 • 15
  Анализ на стихотворението "До моето първо либе". Христо Ботев
 • 16
  "До моето първо либе". Христо Ботев
 • 17
  Анализ на стихотворението "Елегия". Христо Ботев
 • 18
  "Елегия". Христо Ботев
 • 19
  Анализ на стихотворението "Борба". Христо Ботев
 • 20
  "Борба". Христо Ботев
 • 21
  Анализ на стихотворението "На прощаване". Христо Ботев
 • 22
  "На прощаване". Христо Ботев
 • 23
  Анализ на стихотворението "Обесването на Васил Левски". Христо Ботев
 • 24
  Анализ на "Хаджи Димитър". Христо Ботев
 • 25
  "Хаджи Димитър". Христо Ботев
 • 26
  Анализ на "Моята молитва". Епиграф, композиция, лирически герой. Христо Ботев
 • 27
  "Моята молитва". Христо Ботев
 • 28
  "Обесването на Васил Левски". Христо Ботев
 • 29
  Анализ на стихотворението "Хайдути". Христо Ботев
 • 30
  "Хайдути". Христо Ботев
 • 31
  "Патриот". Христо Ботев
 • 32
  "Смешен плач". "Политическа зима". Христо Ботев
 • 33
  "Защо не съм". Христо Ботев
 • 34
  "В механата". Христо Ботев
 • 35
  Анализ на стихотворението "Делба". Христо Ботев
 • 36
  Подготовка за матура. Най-важното за Христо Ботев

Трети раздел

Иван Вазов

 • 37
  Българската литература от Освобождението до края на 19. век
 • 38
  Иван Вазов. Лична и творческа биография
 • 39
  Анализ на стихотворението "Българският език". Иван Вазов
 • 40
  "Българският език". Иван Вазов
 • 41
  Анализ на "Отечество любезно, как хубаво си ти". Иван Вазов
 • 42
  "Отечество любезно, как хубаво си ти!" Иван Вазов
 • 43
  Анализ на стихотворението "При Рилския манастир". Иван Вазов
 • 44
  Анализ на стихотворението "Елате ни вижте". Иван Вазов
 • 45
  Анализ на стихотворението "Линее нашто поколенье". Иван Вазов
 • 46
  Анализ и творческа история на цикъла „Епопея на забравените”. Иван Вазов
 • 47
  Анализ на одата "Левски". Иван Вазов
 • 48
  "Левски". Иван Вазов
 • 49
  Анализ на одата "Паисий". Иван Вазов
 • 50
  "Паисий". Иван Вазов
 • 51
  Анализ на одата "Кочо". Иван Вазов
 • 52
  "Кочо". Иван Вазов
 • 53
  Анализ на одата "Опълченците на Шипка". Иван Вазов
 • 54
  "Опълченците на Шипка". "Епопея на забравените". Иван Вазов
 • 55
  Разказите на Иван Вазов
 • 56
  Анализ на разказа "Дядо Йоцо гледа". Иван Вазов
 • 57
  Анализ на повестта "Чичовци". Иван Вазов
 • 58
  Творческа история на романа "Под игото". Иван Вазов
 • 59
  Анализ на романа "Под игото". Част 2. Герои. Иван Вазов
 • 60
  Анализ на романа "Под игото". Част 3. Иван Вазов
 • 61
  "Под игото". "Пиянство на един народ". Иван Вазов
 • 62
  Стихосбирката "Пряпорец и гусла". Естетически манифест, образи и мотиви. Иван Вазов
 • 63
  "Де е България?" Иван Вазов
 • 64
  "Новото гробище над Сливница". Иван Вазов
 • 65
  "Моите песни". Иван Вазов
 • 66
  "Борът". Иван Вазов
 • 67
  "Векът". Иван Вазов
 • 68
  Подготовка за матура. Най-важното за Иван Вазов

Четвърти раздел

Захари Стоянов

 • 69
  Захари Стоянов. Лична и творческа биография

Пети раздел

Алеко Константинов

 • 70
  Алеко Константинов. Жизнен и творчески път
 • 71
  "Разни хора, разни идеали". Първи и втори фейлетон. Алеко Константинов
 • 72
  "Разни хора, разни идеали". Трети и четвърти фейлетон. Алеко Константинов
 • 73
  Творческа история на книгата "Бай Ганьо". Алеко Константинов
 • 74
  Анализ на "Бай Ганьо се върна от Европа". Алеко Константинов
 • 75
  Подготовка за матура. Най-важното за Алеко Константинов

Шести раздел

Пенчо Славейков

 • 76
  Тенденции в развитието на българската литература от началото на ХХ век до Първата световна война
 • 77
  Пенчо Славейков. Лична и творческа биография
 • 78
  Естетически индивидуализъм. Всичко най-важно за кръга „Мисъл”
 • 79
  Анализ на стихотворението "Cis moll". Пенчо Славейков
 • 80
  Анализ на стихотворението „Ни лъх не дъхва над полени”. Пенчо Славейков
 • 81
  Анализ на стихотворението "Спи езерото, белостволи буки". Пенчо Славейков
 • 82
  Анализ на стихотворението "Самотен гроб в самотен кът". Пенчо Славейков
 • 83
  Анализ на поемата "Ралица". Пенчо Славейков
 • 84
  Подготовка за матура. Най-важното за Пенчо Славейков

Седми раздел

Пейо Яворов

 • 85
  Пейо Яворов. Лична и творческа биография
 • 86
  Анализ на поемата "Градушка". Пейо Яворов
 • 87
  "Градушка". Пейо Яворов
 • 88
  Анализ на стихотворението "Заточеници". Пейо Яворов
 • 89
  Анализ на стихотворението "Ще бъдеш в бяло". Пейо Яворов
 • 90
  "Ще бъдеш в бяло". Пейо Яворов
 • 91
  Анализ на стихотворението "Две хубави очи". Пейо Яворов
 • 92
  "Две хубави очи". Пейо Яворов
 • 93
  Анализ на стихотворението "Стон". Пейо Яворов
 • 94
  Анализ на стихотворението "Две души". Пейо Яворов
 • 95
  "Две души". Пейо Яворов
 • 96
  Анализ на стихотворението "Сенки". Пейо Яворов
 • 97
  "Сенки". Пейо Яворов
 • 98
  Анализ на стихотворението "Песента на човека". Пейо Яворов
 • 99
  "На Лора". Пейо Яворов
 • 100
  "Арменци". Пейо Яворов
 • 101
  "На нивата". Пейо Яворов
 • 102
  "Нощ". Пейо Яворов
 • 103
  "Песен на песента ми". Пейо Яворов
 • 104
  "Вълшебница". Пейо Яворов
 • 105
  "Копнение". Пейо Яворов
 • 106
  "Хайдушки песни". Пейо Яворов
 • 107
  "Обичам те". Пейо Яворов
 • 108
  "В часа на синята мъгла". Пейо Яворов
 • 109
  Анализ на стихотворението "Маска". Пейо Яворов
 • 110
  Подготовка за матура. Най-важното за Пейо Яворов

Осми раздел

Елин Пелин

 • 111
  Елин Пелин. Жизнен и творчески път
 • 112
  Българското село в началото на ХХ век
 • 113
  Анализ на разказа "Ветрената мелница". Елин Пелин
 • 114
  Анализ на разказа "Косачи". Елин Пелин
 • 115
  Анализ на разказа "Задушница". Елин Пелин
 • 116
  Анализ на разказа "Мечтатели". Елин Пелин
 • 117
  Анализ на разказа "Андрешко". Елин Пелин
 • 118
  Анализ на разказа "На оня свят". Елин Пелин
 • 119
  Анализ на разказа "Чорба от греховете на отец Никодим". Елин Пелин
 • 120
  Анализ на разказа "Занемелите камбани". Елин Пелин
 • 121
  Творческа история, сюжет и герои в повестта „Гераците”. Елин Пелин
 • 122
  Символиката в повестта "Гераците". Елин Пелин
 • 123
  Подготовка за матура. Най-важното за Елин Пелин

Девети раздел

Димчо Дебелянов

 • 124
  Димчо Дебелянов. Жизнен и творчески път
 • 125
  Същност на българския символизъм
 • 126
  Анализ на стихотворението "Помниш ли, помниш ли". Димчо Дебелянов
 • 127
  "Помниш ли, помниш ли тихия двор..." Димчо Дебелянов
 • 128
  Анализ на стихотворението "Сиротна песен". Димчо Дебелянов
 • 129
  "Сиротна песен". Димчо Дебелянов
 • 130
  Анализ на стихотворението "Тиха победа". Димчо Дебелянов
 • 131
  Анализ на стихотворението "Да се завърнеш в бащината къща". Димчо Дебелянов
 • 132
  "Да се завърнеш..." Димчо Дебелянов
 • 133
  "Аз искам да те помня все така..." Димчо Дебелянов
 • 134
  Анализ на стихотворението "Черна песен". Димчо Дебелянов
 • 135
  "Черна песен". Димчо Дебелянов
 • 136
  Анализ на стихотворението "Един убит". Димчо Дебелянов
 • 137
  "Един убит". Димчо Дебелянов
 • 138
  "Гора". Димчо Дебелянов
 • 139
  "Жертвоприношение". Димчо Дебелянов
 • 140
  "Разяжда гърдите ми кървава рана". Димчо Дебелянов
 • 141
  "Лъст". Димчо Дебелянов
 • 142
  "Молитва". Димчо Дебелянов
 • 143
  "Отдих". Димчо Дебелянов
 • 144
  Анализ на стихотворението "Спи градът". Димчо Дебелянов
 • 145
  "Спи градът". Димчо Дебелянов
 • 146
  Анализ на стихотворението "Миг". Димчо Дебелянов
 • 147
  "Светъл спомен". Димчо Дебелянов
 • 148
  Анализ на стихотворението "Пловдив". Димчо Дебелянов
 • 149
  "Пловдив". Димчо Дебелянов
 • 150
  Подготовка за матура. Най-важното за Димчо Дебелянов

Десети раздел

Общи уроци

 • 151
  Художествени изразни средства
 • 152
  Най-важното по литература от 11. клас в едно видео
feedback
feedback