logo

Тест: Топлина на образуване и топлина на изгаряне

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Топлината на образуване е характерна величина за всяко съединение. Тя се измерва при условия T = 298K и p= 10^5Pa. Тези условия се наричат:
2
Топлината на образуване и топлината на изгаряне се отнасят за количество вещество:
3
Топлинният ефект на една реакция е топлина на образуване, ако:
4
Топлина на изгаряне е топлинният ефект на изгаряне на 1 mol вещество в кислородна среда при стандартни условия до висшите оксиди на съставящите го елементи.
5
Висш оксид е оксидът на елемент, в който валентността на елемента е:
6
 • Свържи величините /понятията със съответните им характеристики.
7
Анализирай реакцията Cs + O2(g) = CO2(g) + 394 kJ и свържи правилно дадените твърдения.
8
Топлинният ефект на реакцията 4P(s) + 5O2(g) = 2P2O5(s)+Q НЕ  е топлина на изгаряне, защото:
9
 • Дадено е термохимичното равенство 4P(s) +3O2(g) = 2P2O3(g) + Q.
 • Топлината на образуване на дифосфорния триоксид е:
10
С част от дадените думи попълни празните места в текста.
 • речник: кислородна, водородна, реални, стандартни, специфични, висш, нисш;
11
Топлината на образуване на простите вещества:
12
Ако 1kcal=4,18kJ, a  1g орехи дават  5,5kcal  енергия, то калоричността на орехите, изчислена в kJ/g, e:
13
Дадени са следните термохимични равенства:
 • 2CO(g) + O2(g) = 2CO2(g) + Q1
 • Cs + \frac12 O2(g) = CO(g) + Q2
 • CH4(g) + 2O2(g) = CO2(g)+ 2H2O(g) + Q3
 • 2CH4(g) + 3O2(g) = 2CO2(g)+ 4H2O(g) + Q4
 • Анализирай и запиши кой от топлинните ефекти е топлина на образуване и кой топлина на изгаряне.
 • Използвай латински букви и арабски цифри.
14
 • Анализирай данните от таблицата и запиши химичната формула и наименование на най-стабилния оксид.
15
Използвай знанията и културата си за хранене и свържи храните с предполагаемата им енергийна стойност.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще упражниш знанията си за основните понятия и величини в термохимията - топлина на образуване и топлина на изгаряне. Тук ще тестваш умението си да различаваш топлина на образуване от топлина на изгаряне, както и да определяш кога един топлинен ефект е топлина на образуване или топлина на изгаряне. С теста ще допълниш знанията си и ще се подготвиш перфектно за изпитване или контролно, при това като шампион - винаги за шестица!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се