• Математика, 1. клас. Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане до 10

  • 21. Числото 6