Математика1. клас

Първи раздел

Естествените числа от 1 до 5 и нула. Събиране и изваждане на числата до 5

 • 1
  Ориентиране в природата. Ляво, дясно, горе, долу, пред, зад
 • 2
  Групиране по цвят и големина
 • 3
  Групиране по форма
 • 4
  Малко, голямо, ниско, високо
 • 5
  Сравняване. Повече, по-малко и толкова, колкото
 • 6
  Числото 1
 • 7
  Числото 2
 • 8
  Събиране на числата до 2
 • 9
  Изваждане на числата до 2
 • 10
  Числото 3
 • 11
  Събиране и изваждане на числата до 3
 • 12
  Триъгълник
 • 13
  Числото 4
 • 14
  Събиране и изваждане на числата до 4
 • 15
  Квадрат
 • 16
  Числото 5
 • 17
  Събиране и изваждане на числата до 5
 • 18
  Числото 0. Кръг
 • 19
  Събиране и изваждане с 0
 • 20
  Числата до 5. Сравняване. Самопроверка
 • 21
  Числата до 5. Събиране и изваждане. Самопроверка

Втори раздел

Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане до 10

 • 22
  Числото 6
 • 23
  Събиране и изваждане на числата до 6
 • 24
  Събиране на повече от две събираеми
 • 25
  Килограм
 • 26
  Числото 7
 • 27
  Събиране и изваждане на числата до 7
 • 28
  Числото 8
 • 29
  Събиране и изваждане на числата до 8
 • 30
  Числото 9
 • 31
  Събиране и изваждане на числата до 9
 • 32
  Числото 10
 • 33
  Събиране и изваждане на числата до 10
 • 34
  Пари. Стотинки и лев
 • 35
  Числата до 10. Обобщение и тест
 • 36
  Числата до 10. Текстови задачи
 • 37
  Числата до 10. По-трудни текстови задачи
 • 38
  Събиране и изваждане на числата до 10. Част 1. Текстови задачи

Трети раздел

Числата от 11 до 20

 • 39
  Десетица
 • 40
  Четене, писане и броене с числата от 11 до 20
 • 41
  Сравняване на числата от 11 до 20
 • 42
  Представяне на числата като сбор от единици и десетици
 • 43
  Едноцифрени и двуцифрени числа
 • 44
  Правоъгълник

Четвърти раздел

Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване

 • 45
  Събиране без преминаване от вида 10 + 6
 • 46
  Събираемо, събираемо, сбор
 • 47
  Изваждане без преминаване от вида 13 - 10
 • 48
  Изваждане без преминаване от вида 13 - 3
 • 49
  Събиране без преминаване от вида 12 + 3
 • 50
  Изваждане без преминаване от вида 15 - 3
 • 51
  Изваждане без преминаване от вида 14 - 12
 • 52
  Отсечка
 • 53
  Измерване на отсечка. Сантиметър
 • 54
  Събиране от вида 16 + 4
 • 55
  Изваждане от вида 20 - 3
 • 56
  Изваждане от вида 20 - 16
 • 57
  Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване. Обобщение и задачи

Пети раздел

Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване

 • 58
  Време. Час. Колко часа? В колко часа?
 • 59
  Събиране на 9 с едноцифрено число с преминаване
 • 60
  Събиране на 8 с едноцифрено число с преминаване
 • 61
  Събиране на 7 с едноцифрено число с преминаване
 • 62
  Събиране на 6 с едноцифрено число с преминаване
 • 63
  Изваждане от числото 11 със заемане
 • 64
  Умаляемо, умалител, разлика
 • 65
  Изваждане от числото 12 със заемане
 • 66
  Изваждане от числото 13 със заемане
 • 67
  Изваждане от числото 14 със заемане
 • 68
  Изваждане от числото 15 със заемане
 • 69
  Изваждане от числото 16 със заемане
 • 70
  Изваждане от числото 17 със заемане
 • 71
  Изваждане от числото 18 със заемане
 • 72
  Числата до 20. Текстови задачи
 • 73
  Числата до 20. Обобщение и тест
 • 74
  Магически квадрат

Шести раздел

Числата 10, 20, 30,..., 100

 • 75
  Числата 10, 20, 30, ..., 100. Четене и писане
 • 76
  Числата 10, 20, 30, ..., 100. Сравняване
 • 77
  Числата 10, 20, 30, ..., 100. Събиране и изваждане

Седми раздел

Годишен преговор

 • 78
  Обобщение на преговора за математика 1. клас
 • 79
  Изходен тест по математика 1. клас
feedback
feedback