• Математика, 1 клас. Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане до 10

  • 22. Числото 6