История5. клас

Първи раздел

Въведение в историята

 • 1
  Историята и нейните източници
 • 2
  Времето в историята с Дария Симеонова. Част 1
 • 3
  Част 2. Времето в историята с Дария Симеонова

Втори раздел

Праистория

 • 4
  Началото на човешката история. В търсене на произхода на човека
 • 5
  Праистория. Старокаменна епоха /с Ива Екимова и Драго Симеонов/
 • 6
  Новокаменна епоха. Праистория
 • 7
  Ловци и творци. Началото на човешката история
 • 8
  Голямата промяна през новокаменната епоха.Земеделието променя света
 • 9
  Балканските земеделци на прага на цивилизацията
 • 10
  Днешните български земи през Праисторическата епоха
 • 11
  Праисторическо изкуство и вярвания на праисторическия човек

Трети раздел

Първите цивилизации

 • 12
  Земите край Нил, Тигър и Ефрат. Зората на цивилизацията
 • 13
  Древен Египет
 • 14
  Времето на фараоните. Фараонът и неговият народ
 • 15
  Първите държави в Месопотамия
 • 16
  Империите в Древния изток
 • 17
  Светът на източния човек. Културата на Древния Изток
 • 18
  Владетел и общество в Месопотамия
 • 19
  Религията на древните египтяни. Богове, гробници, храмове
 • 20
  Религиозните вярвания на жителите в Месопотамия
 • 21
  Първите писмености. Свещените знаци
 • 22
  Древните евреи

Четвърти раздел

Древна Елада и елинистическият свят

 • 23
  Начало на елинската цивилизация. Първите европейци
 • 24
  Микенският свят и Троянската война.
 • 25
  Гръцкият полис. Великата гръцка колонизация
 • 26
  Античният полис и неговите граждани. Тираните. Законите.
 • 27
  Спарта
 • 28
  Атина. Градът на демократичното управление
 • 29
  Градът на свободното слово. Атина
 • 30
  Войната в живота на елините. Гръко-персийски войни
 • 31
  Пелопонеската война
 • 32
  Всекидневието на елинския град
 • 33
  Светът на древния елин. Празници и игри в Древна Елада.
 • 34
  Културата и наследството на Древна Елада
 • 35
  Богове и герои в Древна Елада
 • 36
  Империята на Александър Македонски
 • 37
  Наследството на Александър Велики. Елинистическият свят

Пети раздел

Древна Тракия

 • 38
  Древна Тракия. Одриското царство
 • 39
  Тракийската култура
 • 40
  Общество и всекидневен живот на траките
 • 41
  Завещано от траките

Шести раздел

Древен Рим

 • 42
  Основаването на Рим. Царски период
 • 43
  Римската република
 • 44
  Рим. Господар на Средиземноморието
 • 45
  От република към империя
 • 46
  Управлението на Август. Начало на Римската империя
 • 47
  Римската империя I и II век
 • 48
  Всекидневие, общество и семейство в Древен Рим
 • 49
  Древна Тракия в Римския свят
 • 50
  Поява и разпространение на християнството
 • 51
  Краят на Римската империя
 • 52
  Римската култура и образовение
 • 53
  Римската култура

Седми раздел

Стара програма история 5. клас

 • 54
  Цивилизацията на Древните Траки
 • 55
  Югоизточна Европа през Античността
 • 56
  Наследството на древните цивилизации
 • 57
  Славяните във Великото преселение на народите
 • 58
  Раждането на Средновековна България
 • 59
  България – Християнска държава
 • 60
  Начало на старобългарската книжовност
 • 61
  Могъщество на България при цар Симеон Велики
 • 62
  Българските земи под властта на Византия
 • 63
  Възстановяване на Българското царство
 • 64
  България - водеща сила в европейския югоизток
 • 65
  Период на упадък и зависимост от татарите
 • 66
  България при Цар Иван Александър
 • 67
  Българското средновековно общество
 • 68
  Светът на средновековните българи
 • 69
  Българските средновековни градове
 • 70
  Българите в Средновековна Европа
 • 71
  Гибелта на Средновековна България
 • 72
  Съпротива срещу османците до средата на XVв.
 • 73
  Ислямът - новата религия в Югоизточна Европа
 • 74
  Устройство на Османската империя
 • 75
  Пирамида на османското общество
 • 76
  Промени в живота на българите
 • 77
  Християнска вяра - опора на българите
 • 78
  Колективните опори на българите
 • 79
  Българските градове в Османската империя
 • 80
  Мозайка от общности в българските земи
 • 81
  Българите и Европейският свят през XVI - XVII в.
feedback
feedback