logo

Тест: Подготовка за входно ниво. Част 1. Неорганична химия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Атомът е положително натоварена частица, защото броят на протоните е по-голям от броя на електроните.
2
В Периодичната таблица елементът въглерод е:
3
Химичната връзка във водата H2Oе:
4
Степента на окисление на азота в NO2е -4.
5
Посочи формулата на содата за хляб.
6
За изотопа 6^12C масовото число е:
7
Броят на неутроните в изотопа ^126 C e 7.
8
В съединението KBr химичната връзка е:
9
В нитратния йон NO3^- степента на окисление на азота е:
10
Въглеродният оксид е:
11
Свържи верните имена на вещества със съответните формули.
12
Използвай част от дадените формули и допиши уравнението:
  • Na, Na2O, NaOH, H2CO3, CO2, NaCO3, Na2CO3
13
Елемент Е има 3 електронни слоя в електронната обвивка и 5 електрона във външния електронен слой. Изотоп на елемента ^30E  е радиоктивен и се използва като белязани атоми за проследяване на жизнени процеси в растенията. Запиши с арабски цифри периода и групата, в които се намира елемента в периодичната таблица и определи броя на неутроните в посочения изотоп.
14
Човек издишва въздух, богат на въглероден диоксид. Използвай латиница и допиши уравнението, с което ще докажеш, че в издишвания въздух се съдържа въглероден диоксид.
15
Ти си технолог в азотно-торов завод. Нужно е да създадеш изгодна икономически и технологично схема, по която от азот да получиш азотна киселина. Използвай латиница и допиши липсващите звена в схемата.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Подготовка за входно ниво. Част 1. Неорганична химия", с който ще провериш знанията си за строежа на атома на елементите и връзката с мястото на елемента в периодичната таблица. А умееш ли да определяш степени на окисление? Справяш ли се с определяне на вида на химичната връзка във веществата? А как се с писането на уравнения за свойствата на азота и съединенията му? Дали знаеш свойствата на въглерода и съединенията му? Всичко това ще провериш с теста. Направи го и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се