logo

Тест: Характеристика на химичните процеси. Обобщение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С уравнението H2(g)+I2(g)<--> 2HI(g) е означена обратима химична реакция за:
2
На графиката е показана промяната на енергията в хода на химична реакция. Графиката се нарича енергетичен ход на реакцията.
3
Кинетичното уравнение изразява зависимостта на скоростта на реакцията от молната концентрация на:
4
В газовата система H2(g)+I2(g)<--> 2HI(g) е добавен положителен катализатор злато. Вследствие на това скоростта на реакцията:
5
Означенията на енергетичната диаграма от схемата са:
6
Посочи верните твърдения за графиката на схемата.
7
Кинетичното уравнение за реакцията H2(g)+I2(g)<--> 2HI(g) е:
8
На графиката с червен цвят е означен енергетичният ход на некатализирана реакция. Със син цвят е показан енергетичният ход на реакция на:
9
Дадена е реакцията H2(g)+I2(g)<--> 2HI(g). Посочи верния израз за средната скорост, изразена чрез продукта на правата реакция.
10
Посочи верните значения за енергиите, означени на енергетичната диаграма от схемата.
11
За реакцията H2(g)+ I2(g)<--> 2HI(g) свържи енергиите със съответните вещества.
12
Анализирай графиката. Използвай означенията на енергиите от графиката и попълни математичните изрази за активиращата енергия на правата и обратната реакция и на топлинния ефект на правата реакция.
  • E1, E2, E3
  • Използвай латиница с главни букви, арабски цифри и знаци + или - . Не оставяй интервали между символите.
13
За реакцията H2(g)+I2(g)<--> 2HI(g) запиши кинетичното уравнение за обратната реакция.
14
За реакцията от схемата изрази активиращата енергия на обратната реакция Ea1 чрез активиращата енергия Ea и топлинния ефект Q на правата реакция.
  • Използвай латиница и аритметични знаци.
15
Анализирай графиката. Използвай означенията Ea - активираща енергия на правата реакция, Ea1 - активираща енергия на обратната реакция и Q за топлинен ефект на правата реакция, и попълни празните места в текста.
  • Използвай само латиница и аритметични знаци.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш трайни ли са знанията ти върху химични процеси. Реши задачите от теста, за да преговориш и обобщиш най-важните неща от скорост на химичната реакция и катализа. Умееш ли да съставяш кинетично уравнение или израз за средна скорост на химична реакция? А да изобразяваш графично енергетичен ход на химична реакция? И да означаваш активиращата енергия на права и обратна реакция, както и топлинния ефект на реакцията? Тестът е отличен начин да завършиш подготовката си за предстоящо изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се