Първи раздел

Тела и вещества. Движение и енергия

 • 1
  Тела и вещества
 • 2
  Свойства на веществата
 • 3
  Употреба на веществата
 • 4
  Въздух
 • 5
  Свойства на въздуха
 • 6
  Опазване на въздуха от замърсяване
 • 7
  Вода. Свойства на водата
 • 8
  Опазване на водата от замърсяване
 • 9
  Движение на телата
 • 10
  Енергия. Видове енергия. Част 1
 • 11
  Енергия. Видове енергия. Част 2
 • 12
  Тест. Тела и вещества. Движение и енергия

Втори раздел

Небесни тела

 • 13
  Слънчева система
 • 14
  Земята. Планета от Слънчевата система
 • 15
  Слънцето. Източник на светлина и топлина
 • 16
  Движение на Земята около оста й
 • 17
  Движение на Земята около Слънцето
 • 18
  Тест. Небесни тела

Трети раздел

Полезни изкопаеми и почва

 • 19
  Полезни изкопаеми
 • 20
  Горива
 • 21
  Почва
 • 22
  Замърсяване на природата от изгарянето на природни горива и опазването ѝ (Обобщение)
 • 23
  Тест. Полезни изкопаеми и почва

Четвърти раздел

Основни жизнени процеси

 • 24
  Природни явления и процеси. Преговор. Част 1
 • 25
  Природни явления и процеси (Преговор). Част 2
 • 26
  Хранене на растенията
 • 27
  Хранене на животните
 • 28
  Дишане на растенията
 • 29
  Движение на животните
 • 30
  Дразнимост и движение на растенията
 • 31
  Дишане на животните
 • 32
  Размножаване, растеж и развитие на растенията
 • 33
  Размножаване, растеж и развитие на животните
 • 34
  Тест. Основни жизнени процеси

Пети раздел

Приспособление на организмите за живот към разнообразните условия на средата

 • 35
  Животът в блатата
 • 36
  Животът в реките
 • 37
  Животът в Черно море
 • 38
  Животът в парка
 • 39
  Животът в равнините и низините
 • 40
  Животът в широколистните гори
 • 41
  Животът в иглолистните гори
 • 42
  Естествени и изкуствени съобщества
 • 43
  Приспособяване на растенията към средата, в която живеят. Обобщение
 • 44
  Приспособяване на животните към средата, в която живеят. Обобщение
 • 45
  Защитени растения и животни в България
 • 46
  Тест 5. Приспособяване на организмите за живот към разнообразните условия на средата

Шести раздел

Човекът и неговото здраве

 • 47
  Сетивни органи
 • 48
  Промени в човешкото тяло
 • 49
  Хранене на човека
 • 50
  Заразни и незаразни болести
 • 51
  Вредни за човека вещества
 • 52
  Човекът и природата. Обобщение
 • 53
  Тест. Човекът и неговото здраве
feedback
feedback