Първи раздел

Тела и вещества. Движение и енергия

Втори раздел

Небесни тела

Трети раздел

Полезни изкопаеми и почва

Четвърти раздел

Основни жизнени процеси

Пети раздел

Приспособление на организмите за живот към разнообразните условия на средата

Шести раздел

Човекът и неговото здраве

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се