logo

Тест: Окислително-редукционни процеси. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Окислително-редукционните процеси протичат:
2
Посочи процеса който НЕ е окислително-редукционен.
3
Свържи частите така, че да се получат верни твърдения.
4
Редукторът винаги повишава степента си на окисление, докато окислителят я понижава.
5
Солите нитрати, например KNO3:
6
Използвай част от дадените означения и попълни степените на окисление на елементите в KNO3.
 • +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
 • -1, -2 , -3, -4, -5, -6, -7
 • Не поставяй интервал между знака и цифрата.
7
Ако в реакция участва поне едно просто вещество, то процесът:
8
За реакцията KNO3\oversett-->KNO2 + O2 посочи редуктора и окислителя.
9
Посочи вярното електронно-йонно уравнение за процеса окисление в реакцията 2NO2 + H2O--> HNO3 + HNO2.
10
Свържи процесите с верния им вид.
11
С разредени киселини (водни разтвори на киселини) могат да реагират металите, които в РОАМ се намират:
12
За възможна реакция: метал + разтвор на сол --> продуктите са:
13
 • Използвай РОАМ и напиши символите на металите в твърдо състояние, от които може да бъда изработена градинска пръскачка за разтвор на син камък CuSO4. 5H2O.
 • Металите подреди по намаляване на редукционната им активност.
 • Символите разделяй със запетая и не оставяй интервали между тях.
14
За реакцията Cl2 + H2O--> HCl + HClO определи:
 1. вида на процеса;
 2. редуктор (със символ на елемента);
 3. окислител (със символ на елемента)
15
В оловния акумулатор на автомобила се осъществява следния сумарен химичен процес:
 • Pb+PbO2+2H2SO4--> 2PbSO4+2H2O
 • Запиши символите на редуктора и окислителя в процеса.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще обобщиш и провериш основните знания и умения върху окислително-редукционни процеси. Задачите в теста са насочени към уменията ти да определяш степени на окисление, дали един процес е окислително-редукционен и да го класифиираш като междумолекулен, вътрешномолекулен, диспропорциониране или компропорциониране. Реши теста и се подготви отлично за предстоящото изпитване.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се