new-logo

Тест: Топлина на образуване и топлина на изгаряне. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи твърденията, които се отнасят за топлината на изгаряне.
2
Висшата валентност на химичните елементи от А групите съвпада с номера на групата.
3
Топлината на образуване на простите вещества се приема за 0 kJ/mol.
4
Топлината на образуване на Fe2O3 е 822,1kJ/mol.
  • Колко е топлината на разлагане на този оксид?
5
Топлинният ефект на реакцията 4P + 3O2= 2P2O3 +Q НЕ е топлина на изгаряне на фосфора, защото:
6
Енергията на химичната връзка Н-Н е 436 kJ/mol.
  • За разкъсването на връзките в три молекули водород са необходими:
7
Ако енергията за образуване на химичната връзка N-H e 389 kJ/mol, то енергията за образуване на връзките в амоняка   е:
8
Ако в една реакция погълнатата за разкъсване на химичните връзки топлина е 2250 kJ, а отделената при образуване на химичните връзки топлина е 2334 kJ, топлинният ефект на реакцията се изчислява от израза:
9
Свържи етапите на протичане на дадена химична реакция със съответстващите им промени.
10
В кое от химичните уравнения, изразяващи получаване на AlCl3, топлинният ефект е топлина на образуване на това вещество?
11
Свържи дадените химични реакция със съответстващото им твърдение.
12
В кое от посочените термохимични равенства топлинният ефект е топлина на изгаряне на съответното вещество?
13
Попълни липсващите думи в текста.
14
Попълни празните места в текста.
15
  • Използвай данните в таблицата и изчисли топлината на образуване на хлороводорода (HCl) в kJ/mol.
  • Използвай термохимичното равенствоH2+Cl2=2HCl + Q.
  • Запиши само числото на крайния резултат, като използваш арабски цифри. Не използвай мерна единица.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Топлина на образуване и топлина на изгаряне. Важни задачи". С него ще упражниш уменията си да решаваш изчислителни задачи в областта на термохимията. Все още се затрудняваш да определяш кога топлинния ефект на дадена реакция е топлина на образуване и топлина на изгаряне, да изчисляваш енергията, необходима за образуване и разкъсване на химични връзки, да пресмяташ топлинен ефект на реакция по зададена енергия на химичната връзка. Е, този тест е за теб.  Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се