Упражнение: Електролиза в стопилка на соли


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10 клас на тема "Електролиза в стопилка на соли", чрез което ще тествате знанията си за това кой процес се нарича електролиза, какво е устройството на електролизната клетка, кой електрод е анод и кой катод и какви процеси се извършват на тях при електролиза на стопилка на соли. С интересни въпроси ще проверите умеете ли да правите разлика между анод и катод в галваничен елемент и електролизна клетка, както и дали сте в състояние да изразявате с уравнения окислително - редукционните процеси, извършващи се на двата електрода. Упражнението ще ви помогне да се подготвите и да се представите отлично при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващите думи в текста (използвайте само кирилица).
5т. 2. Когато подгреем сол и тя премине от твърдо в течно състояние, течността се нарича:
5т. 3. Анод в електролизната клетка е:
5т. 4. Катод в електролизната клетка е отрицателният електрод.
5т. 5. В стопилка на меден дихлорид има:
6т. 6. При стапяне на CuCl2 солта се дисоциира по уравнението:
6т. 7. В стопилка преди пропускането на електричен ток йоните се движат:
6т. 8. На анода в електролизна клетка се извършва редукция.
6т. 9. На отрицателния електрод се извършва редукция, защото елементът, участващ в процеса:
6т. 10. При пропускане на постоянен електричен ток в стопилка йоните добиват насочено движение, като:
6т. 11. При електролиза на стопилка на меден дихлорид на анода се отделя мед по уравнението: Cu^2^++2e^---> Cu^0.
6т. 12. Допълнете липсващите части на уравнението за процеса, извършващ се на анода при електролиза на стопилка на меден дихлорид.
  • Използвайте латиница, арабски цифри и математични знаци.
11т. 13. Допълнете уравненията на дисоциация в стопилка на соли.
  • Използвайте латиница, арабски цифри и аритметични знаци.
11т. 14. Допълнете липсващите части в уравнението за процеса редукция в стопилка на ZnBr2.
  • Използвайте латиница, арабски цифри и математични знаци.
11т. 15. При електролиза на стопилка на цинков дибромид на анода се отделя:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!