Упражнение: Окислително-редукционни процеси. Контролно - част 2


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10 клас на тема "Окислително - редукционни процеси. Контролно - част 2", в което ще се упражните да изразявате окислително - редукционни процеси, да определяте степените на окисление, да записвате електронно-йонни уравнения, да определяте окислителя и редуктора и да изравнявате уравненията по метода на електронния баланс. Упражнението е подходящо за подготовката ви за изпитване или контролно в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете реда, в който вярно е довършено уравнението Fe%2BCuSO_4\rightarrow
5т. 2. Степените на окисление в съединението CuSO_4 са съответно:
5т. 3. Желязото може да измести медта от солта меден сулфат. Реакцията е:
5т. 4. Калият може да взаимодейства с вода.
5т. 5. В реакцията 2K%2B2H_2O\rightarrow 2KOH%2BH_2 редуктор е:
6т. 6. Разредена сярна киселина не може да се съхранява в алуминиев съд, защото металът :
6т. 7. За получаване на калциева основа може да се използва реакцията между калций и вода. Тази реакция е възможна, защото Са е с по-силно изразени редукционни свойства от водорода.
6т. 8. Допишете електронно-йонните уравнения на реакцията CuS%2Bk.HNO_3\rightarrow Cu(NO_3)_2 %2B NO%2BH_2O%2BS (използвайте латиница, арабски цифри и аритметични знаци).
6т. 9. Верните коефициенти пред участниците в уравнението KClO_3\rightarrow KCl%2BO_2 са посочени в реда:
6т. 10. Продуктите на взаимодействие на мед с концентрирана сярна киселина са:
6т. 11. Алуминий се разтваря в концентрирана азотна киселина по уравнението 2Al%2B 3 k.H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3%2B3H_2.
6т. 12. Калцият се разтваря в разредена солна киселина. Посочете грешните твърдения:
11т. 13. За реакцията Cu%2Bk.HNO_3\rightarrow Cu(NO_3)_2%2BNO%2BH_2O посочете верните твърдения:
11т. 14. Довършете уравнението на възможната реакция и определете редуктора и окислителя (използвайте кирилица за думите, латиница, арабски цифри и аритметични знаци за символите).
11т. 15. За уравнението PbS%2Bk.HNO_3\rightarrow PbSO_4%2BNO_2%2BH_2O посочете грешното твърдение:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!