Упражнение: Окислително-редукционни процеси. Упражнение. Част 2


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10 клас на тема "Окислително - редукционни процеси. Контролно - част 2", в което ще се упражните да изразявате окислително - редукционни процеси, да определяте степените на окисление, да записвате електронно-йонни уравнения, да определяте окислителя и редуктора и да изравнявате уравненията по метода на електронния баланс. Упражнението е подходящо за подготовката ви за изпитване или контролно в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете реда, в който вярно е довършено уравнението Fe+CuSO4-->
5т. 2. Степените на окисление в съединението CuSO4 са съответно:
5т. 3. Желязото може да измести медта от солта меден сулфат. Реакцията е:
5т. 4. Калият може да взаимодейства с вода.
5т. 5. В реакцията 2K+2H2O--> 2KOH+H2 редуктор е:
6т. 6. Разредена сярна киселина не може да се съхранява в алуминиев съд, защото металът :
6т. 7. За получаване на калциева основа може да се използва реакцията между калций и вода. Тази реакция е възможна, защото Са е с по-силно изразени редукционни свойства от водорода.
6т. 8. Допишете електронно-йонните уравнения на реакцията CuS+k.HNO3--> Cu(NO3)2 + NO+H2O+S (използвайте латиница, арабски цифри и аритметични знаци).
6т. 9. Верните коефициенти пред участниците в уравнението KClO3--> KCl+O2 са посочени в реда:
6т. 10. Продуктите на взаимодействие на мед с концентрирана сярна киселина са:
6т. 11. Алуминий се разтваря в концентрирана азотна киселина по уравнението 2Al+ 3 k.H2SO4 --> Al2(SO4)3+3H2.
6т. 12. Калцият се разтваря в разредена солна киселина. Посочете грешните твърдения:
11т. 13. За реакцията Cu+k.HNO3--> Cu(NO3)2+NO+H2O посочете верните твърдения:
11т. 14. Довършете уравнението на възможната реакция и определете редуктора и окислителя (използвайте кирилица за думите, латиница, арабски цифри и аритметични знаци за символите).
11т. 15. За уравнението PbS+k.HNO3--> PbSO4+NO2+H2O посочете грешното твърдение:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!