Компютърно моделиране и ИТ7. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Компютърна система и защита на данните в нея

Трети раздел

Компютърна текстообработка

Четвърти раздел

Обработка на таблични данни

Пети раздел

Компютърно моделиране

Шести раздел

Звукова и видеоинформация

Седми раздел

Компютърна презентация

Осми раздел

Работа по проект

Девети раздел

Интернет

Десети раздел

Годишен преговор

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се