new-logo

Тест: Механизъм на катализа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При хетерогенната катализа реагиращите вещества и катализаторът образуват нееднородна система.
2
Скоростта на една химична реакция зависи от:
3
Положителните катализатори увеличават скоростта на химичните реакции, защото:
4
При хетерогенната катализа, катализаторът се смила на прах, за да се увеличи големината на контактната му повърхност.
5
Коя от дадените химични реакции е хомогенно-каталитична?
6
Подреди елементите, така че да се получи правилно твърдение.
7
Посочи твърденията, които се отнасят за реакцията:
 • 2SO2 + O2\oversetNO-->2SO3 +Q
8
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
 • адсорбция, десорбция, адсорбент, адсорбат
9
 • Дадената схема отразява енергетичния ход в присъствие и отсъствие на катализатор за реакцията A + B \oversetK-->AB.
 • Анализирай графиката и посочи правилните изводи.
10
При хетерогенната катализа:
11
 • На коя от дадените реакции съответства показаната графика?
12
Използвай част от дадените думи или словосъчетания и попълни празните места в текста, който се отнася за реакцията 3H2+N2\oversetFe-->2NH3:
 • няма да се, ще се, ще се увеличи, ще се намали, влияе, не влияе, хомогенната, хетерогенната
13
 • Коя от графиките изобразява правилно изменението на енергията в присъствие и отсъствие на катализатор за реакцията: 2H2O2\oversetMnO2-->2H2O+O2+Q?
 • Запиши отговора си само с арабски цифри.
14
Попълни празните места в текста, като използваш само кирилица и малки букви.
15
 • Разтвор на барбитуровата киселина се използва като инхибитор за процеса 2H2O2(aq)\oversetcat-->2H2O(t) + O2(g)+Q.
 • Коя от следните графики изразява изменението на енергията в присъствие и отсъствие на катализатор барбитурова киселина?
 • Запиши отговора си само с арабска цифра.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Механизъм на катализа", чрез който ще тестваш доколко си усвоил теорията на междинните съединения, обясняваща механизма на хомогенната катализа и защо площта на катализатора е толкова важна при хетерогенната катализа. С помощта на теста ще провериш дали си разбрал как прибавянето на катализатор в системата влияе на активиращата енергия на процеса, както и да изразяваш графично енергетичния ход на химичните реакции, протичащи с или без катализатор. Какво е адсорбция, адсорбент, десорбция? На тези трудни въпроси ще отговаряш без проблем, след като направиш теста. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се