logo

Тест: Механизъм на катализа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При хетерогенна катализа скоростта на реакцията зависи от големината на повърхността на катализатора.
2
Скоростта на химична реакция в хомогенна система (при T=const) зависи от:
3
Прибавянето на катализатор в системата променя активиращата енергия на химичната реакция.
4
При хетерогенната катализа катализаторът се смила на прах, за да се увеличи големината на контактната му повърхност.
5
Адсорбция е явлението, при което частици на газове или разтворени вещества се задържат (полепват) върху твърда подложка (адсорбент).
6
Според теорията на междинните съединения, повишението на скоростта на хомогенно-каталитичен процес, се дължи на:
7
Посочи твърденията, които се отнасят за реакцията:
  • 2SO2 + O2\oversetNO-->2SO3 +Q
8
Посочи етапите, по които протича хомогенно-каталитичната реакция SO2 + \frac12O2\oversetNO-->SO3.
9
Анализирай графиката и свържи означенията с верните им значения.
10
Едно от твърденията не се отнася за хетерогенна положителна катализа.
11
На схемата е изобразен енергетичния ход на хетерогенно-каталитична реакция. Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • некатализираната, катализираната, ендотермичната, повишението, понижението, разцепването, абсорбция, десорбция, адсорбция
 
12
За хомогенно-каталитичната реакция A+B\oversetK-->AB допиши уравненията на етапите, на които се разцепва реакционният път. Използвай само латиница с главни букви.
13
Посочи графиката от коя фигура изобразява  изменението на енергията в присъствие и отсъствие на катализатор за реакцията: 2H2O2\oversetMnO2-->2H2O+O2+Q.
  • Запиши отговора си само с арабска цифра.
14
Избери хетерогенната реакция, за която са изолирани междинни съединения.
15
Разтвор на барбитурова киселина се използва като инхибитор за процеса на разлагане на водороден пероксид  2H2O2(aq)\oversetcat(aq)-->2H2O(l)+O2(g)
  • Анализирай графиките и посочи тази, която изразява изменението на енергията в присъствие и отсъствие на  барбитурова киселина.
  • Запиши отговора си само с арабска цифра.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас върху механизъм на катализа, чрез който ще тестваш доколко си усвоил теорията на междинните съединения, обясняваща механизма на хомогенната катализа и защо площта на катализатора е толкова важна при хетерогенната катализа. С помощта на теста ще провериш дали си разбрал как прибавянето на катализатор в системата влияе на активиращата енергия на процеса, както и да изразяваш графично енергетичния ход на химични реакции, протичащи с или без катализатор. Какво е адсорбция, адсорбент, десорбция? На тези трудни въпроси ще отговаряш без проблем, след като направиш теста. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се