Литература9. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

 • 1
  Какво научих по литература в 8. клас? Преговор

Втори раздел

Човешка словесност

 • 2
  Човешка словесност
 • 3
  Видове словесност
 • 4
  Митологията като културен феномен
 • 5
  Митология. Митологичен цикъл
 • 6
  Митологията на Древна Гърция
 • 7
  Всичко важно за митовете за герои
 • 8
  Митът за Прикования Прометей
 • 9
  Троянски митологичен цикъл
 • 10
  Омир. Омиров въпрос
 • 11
  Фолклор. Фолклорна словесност
 • 12
  Народен епос
 • 13
  Митология, фолклор, литература
 • 14
  Развитие на различните видове словесност
 • 15
  Човешка словесност, митология, фолклор. Всичко важно
 • 16
  Митът за Едип

Трети раздел

Просвещение

 • 17
  Просвещението като културно-историческа епоха
 • 18
  Просвещението и литературата
 • 19
  Джонатан Суифт. Жизнен и творчески път
 • 20
  Творческа история и сюжет на романа "Пътешествията на Гъливер". Джонатан Суифт

Четвърти раздел

Старогръцка литература

 • 21
  Старогръцки епос
 • 22
  Особености на епическия стил
 • 23
  Всичко важно за творческата история на поемата "Илиада" на Омир
 • 24
  Анализ на първа песен на поемата "Илиада". Омир
 • 25
  Анализ на трета песен на поемата "Илиада". Омир
 • 26
  Подробен анализ на шеста песен на поемата "Илиада". Омир
 • 27
  Всичко важно за образите на Ахил и Хектор според поемата "Илиада". Омир
 • 28
  Поемата "Илиада" от Омир. Двадесет и втора песен. Подробен анализ
 • 29
  Достъпен анализ на двадесет и четвърта песен на поемата "Илиада". Омир
 • 30
  Всичко най-важно за поемата "Илиада". Обобщение
 • 31
  Житейски и творчески път на Софокъл
 • 32
  Всичко важно за трагедията "Едип цар". Софокъл
 • 33
  Поява и развитие на старогръцката лирика
 • 34
  Подробен анализ на трагедията "Едип цар". Софокъл
 • 35
  Есхил. Жизнен и творчески път
 • 36
  Творческа история и сюжет на трагедията "Прикованият Прометей". Есхил
 • 37
  Анализ на трагедията "Прикованият Прометей". Есхил
 • 38
  Всичко важно за трагедията "Антигона". Софокъл
 • 39
  Трагедията "Антигона". Анализ на драматическото действие
 • 40
  Антигона и Креон. Двете лица на трагичното
 • 41
  Най-важното за старогръцката литература. Обобщение

Пети раздел

Романтизъм

 • 42
  Романтизмът като културно-историческа епоха
 • 43
  Жизнен и творчески път на Александър Сергеевич Пушкин

Шести раздел

Литература на Средновековието

 • 44
  Средновековие. Основна характеристика
 • 45
  Жанрове в литературата на Средновековието
 • 46
  Рицарски роман. Поява и развитие
 • 47
  Легенда за крал Артур и рицарите на Кръглата маса
 • 48
  Артуров цикъл

Седми раздел

Реализъм

 • 49
  Реализмът като културно-историческа епоха
 • 50
  Оноре дьо Балзак. Жизнен и творчески път
 • 51
  Творческа история, сюжет и композиция на романа "Дядо Горио". Оноре дьо Балзак
 • 52
  Героите в романа "Дядо Горио" на Оноре дьо Балзак

Осми раздел

Старобългарска литература

 • 53
  Основни черти на старобългарската литература
 • 54
  Периодизация на старобългарската литература
 • 55
  Жанрове на старобългарската литература
 • 56
  Изкуство на старобългарската книга
 • 57
  Анализ на "Пространно житие на Константин-Кирил". Климент Охридски
 • 58
  Делото на св. Кирил и Методий
 • 59
  "Пространно житие на Константин-Кирил". Климент Охридски
 • 60
  Учениците на Кирил и Методий в България
 • 61
  Златен век на българската книжнина и култура
 • 62
  Анализ на "Проглас към Евангелието". Константин-Кирил
 • 63
  Анализ на "Азбучна молитва". Константин Преславски
 • 64
  Анализ на "За буквите". Черноризец Храбър
 • 65
  Анализ на "Шестоднев". Йоан Екзарх
 • 66
  Апокрифна литература
 • 67
  "Ходене на Богородица по мъките"
 • 68
  Богомилство
 • 69
  Анализ на "Беседа против богомилите". Презвитер Козма
 • 70
  "Беседа против богомилите". Презвитер Козма
 • 71
  Търновска книжовна школа
 • 72
  Обобщение. Всичко най-важно за старобългарската литература

Девети раздел

 • 73
  Шарл Бодлер. Жизнен и творчески път

Десети раздел

Библия

 • 74
  Библия. Стар и Нов завет
 • 75
  Книга Битие: Сътворението на света и човека
 • 76
  Старозаветен евангелски сюжет. Каин и Авел
 • 77
  Мойсей. Изход от робството
 • 78
  Десетте Божи заповеди
 • 79
  Посланията в десетте Божи заповеди
 • 80
  Нов завет. Възникване на християнството
 • 81
  Евангелие от Матея. Животът на Исус Христос
 • 82
  Евангелие от Марко
 • 83
  Евангелие от Лука
 • 84
  Евангелие от Йоан
 • 85
  Притчи на Исус Христос
 • 86
  Всичко важно за Библията. Обобщение
 • 87
  Най-важното от литературата за 9. клас
Върни се горе
feedback
feedback