logo

Тест: Химични процеси. Годишен преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Науката химия изучава:
2
Превръщането на едни вещества в други се нарича:
3
Химичните процеси се класифицират само по един признак.
4
Етанолът може да се използва като гориво в автомобилите (вместо бензин или в смес с бензин). "Печене на варовик" е промишлен метод за получаване на негасена вар, която по-нататък се "гаси" и се използва в строителството. Горенето на етанол е екзотермичен процес, а разлагането на калциев карбонат (варовик) е ендотермичен процес. Класификацията на двата процеса е направена според:
5
Реакции, които протичат с преход на електрони, са окислително-редукционни.
6
Класифицирай реакциите според броя на реагиращите вещества и броя на продуктите.
7
Химичните процеси според обратимостта си са:
8
Посочи вярното твърдение за реакцията.
  •  H2(g)+ Cl2(g)--> 2HCl(g)
9
Определи състоянието на веществата в хетерогенната реакция.
  • CaCO3 + 2HCl--> CaCl2 + CO2 +H2O
10
Подбери уравнението, което илюстрира йонна реакция.
11
С уравнението CH4 + Cl2\overseth\nu -->CH3Cl+HCl е записана:
12
Използвай част от дадените формули и попълни празните места САМО в уравнението на молекулната реакция. В уравнението на немолекулната реакцията вместо липсващите вещества попълни знак Х.
  • C, CO2, C2H6, H2O, H2, NaCl, Na2SO4
13
Синтезът на амоняк от прости вещества е важен етап от промишления метод за получаване на азотна киселина, познат като метод на Оствалд. Реакцията протича по уравнението: 3H2 + N2 \xrightarrow[Fe]t,p2 NH3 +Q
  • Класифицирай химичния процес по дадените в текста показатели.
14
Бромирането на етан протича съгласно уравнението:
  • CH3CH3 + Br2 \overseth\nu -->CH3CH2Br + HBr
  • Използвай кирилица и малки букви и класифицирай процеса според вида на реагиращите частици.
15
Класифицирай по различни признаци реакцията: Ca(OH)2(aq)+ CO2(g)--> CaCO3(s)+ H2O(l)
  •  Използвай кирилица и малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще направиш преговор на химичните процеси. С интересните ни въпроси ще затвърдиш знанията си за това какво изучава науката химия, какво е химичен процес и по какви основни критерии може да класифицираш химичните процеси. Ако имаш притеснения по темата, след нашия тест те ще се стопят. Направи теста, за да си най-добрият по химия сред приятелите си!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се