new-logo

Тест: Зависимост на скоростта от концентрацията

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Скоростта на дадена химична реакция зависи от:
2
Скоростта на една реакция е по-голяма, ако концентрацията на изходните вещества е:
3
Съгласно закона за действие на масите скоростта на една реакция е:
4
Скоростната константа НЕ зависи от:
5
Една химична реакция протича през два последователни етапа. Скоростоопределящият етап е:
6
Кинетичното уравнение за реакцията N2+3H2<--> 2NH3 има следния вид:
7
Кинетичното уравнение за реакцията C(s)+O2(g)--> CO2(g)  има следния вид:
8
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
 • голяма, малка, пропорционален, ефективни, непропорционален, неефективни
9
Разлагането на диазотния пентаоксид протича на няколко етапа с различна скорост, изразени с химичните уравнения:
 • 1. N2O5--> N2O3+O2 (бавен етап)
 • 2. N2O3+N2O5--> 4NO2 (бърз етап)
 • Посочи правилния израз за кинетичното уравнение на реакцията.
10
Свържи химичните реакции със съответните им кинетични уравнения.
11
Енергията, която трябва да притежават молекулите, за да бъдат ударите между тях ефективни, се нарича:
12
 • Желязото реагира със солната киселина по уравнениетоFe+2HCl--> FeCl2+H2. Количеството на отделения водород зависи от концентрацията на HCl. На графиката са показани четири криви, които изразяват зависимостта на отделените мехурчета водород от времето.
 • На коя от кривите съответства най-голяма концентрация на киселината?
13
Варовикът (CaCO3) се разлага по уравнението CaCO3(s)--> CaOs+CO2(g).
 • Запиши израз за кинетичното уравнение на реакцията.
 • Използвай латиница и малки букви.
 
14
Запиши закона за действие на масите за реакцията:
 • MgO(s)+SO2(g)--> MgSO3(s)
15
Окислението на бромоводорода 4HBr + O2--> 2H2O+ 2Br2 протича по схемата:
 • 1. HBr + O2--> HBrO2 (бавен)
 • 2. HBrO2+ HBr--> 2HBrO (бърз)
 • 3. HBrO + HBr--> H2O + Br2 (бърз)
 • Запиши кинетичното уравнение на процеса.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Зависимост на скоростта от концентрацията", в който ще упражниш наученото за влиянието на концентрацията върху скоростта на реакциите и закона за действие на масите на Гулдберг и Вааге. С разнообразни въпроси ще тестваш уменията си да съставяш кинетични уравнения на хомогенни и хетерогенни реакции. Тестът ще ти позволи да се справиш с тази трудна материя, така че при изпитване или контролно резултатите ти да са отлични.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (19)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се