logo

Тест: Зависимост на скоростта от концентрацията

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Скоростта на химична реакция зависи от концентрацията на изходните вещества.
2
В газова система скоростта на реакцията е по-голяма, ако концентрацията на:
3
В четири епруветки са поставени по 2 g Zn на прах. Добавени са и по 5 mL разтвори на солна киселина, както следва:
 1. В епруветка №1 - 15% HCl;
 2. В епруветка №2 - 10% HCl;
 3. В епруветка №3 - 5% HCl;
 4. В епруветка №4 - 1% HCl
 • Избери епруветката, в която скоростта на реакцията е най-висока.
4
За кинетичното уравнение v= k.c(A).c(B) свържи означенията с правилните величини.
5
Вода се получава при взаимодействието на газовете водород и кислород при висока температура. Всички удари между молекулите на водорода и кислорода са ефективни - водят до образуването на водни молекули.
6
Ефективни са ударите между частиците на изходните вещества, които:
7
Подреди етапите на въздействие върху скоростта на реакцията в газовата система 2H2(g)+O2(g)<--> 2H2O(g) при увеличаване концентрацията на водорода.
8
Зависимостта на скоростта на реакцията от концентрацията се описва със Закона за действие на масите на Гулдберг и Вааге. Математичният израз на този закон, НЕ съвсем коректно, се нарича и:
9
За реакцията в газова фаза mA(g)+nB(g)--> C(g) кинетичното уравнение има вида:
10
За хетерогенната система C(s)+O2(g)\oversett-->CO2(g) посочи верния израз за кинетичното уравнение.
11
Използвай част от дадените думи и цифри и попълни празните места в текста.
 • 1, 2, 5, 9, топлината, светлината, температурата, състоянието, концентрацията, масата
 
12
Механизмът на разпадане на N2O5 се състои от 2 етапа:
 1. N2O5--> N2O3+O2  - бавен етап и
 2. N2O3+N2O5--> 4NO2  - бърз етап.
 • Използвай латиница и запиши израза за кинетичното уравнение на скоростоопределящия етап на реакцията.
13
За реакцията 2H2(g)+ O2(g)<--> 2H2O(g) вярното кинетично уравнение е:
14
Запиши израза на закона за действие на масите за реакцията:
 • MgO(s)+SO2(g)--> MgSO3(s).
15
Окислението на бромоводорода 4HBr + O2--> 2H2O+ 2Br2 протича по схемата:
 • 1. HBr + O2--> HBrO2 (бавен етап);
 • 2. HBrO2+ HBr--> 2HBrO (бърз етап);
 • 3. HBrO + HBr--> H2O + Br2 (бърз етап).
 • Запиши кинетичното уравнение на процеса. При съставяне на уравнението спазвай последователността на записване на веществата от химичното уравнение.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, в който е разгледана  връзката между скоростта на химичната реакция и  концентрацията на веществата. Чрез теста ще упражниш наученото за влиянието на концентрацията върху скоростта на реакциите и закона за действие на масите на Гулдберг и Вааге. С разнообразни въпроси ще тестваш уменията си да съставяш кинетични уравнения на хомогенни и хетерогенни реакции. Тестът ще ти позволи да се справиш с тази трудна материя, така че при изпитване или контролно резултатите ти да са отлични.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се