logo

Тест: Преход върху мед и съединенията ѝ

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
 • Медта (Cu) е метал, който се намира след водорода в РОАМ и взаимодейства с концентрирани оксокиселини.
2
 • Във воден разтвор процесът  CuSO4 + 2NaOH--> Cu(OH)2+ Na2SO4 протича практически до край, защото се получава:
3
Посочи реакции, в които степента на окисление на медта в продукта е по-ниска от степента и на окисление в изходното вещество.
4
 • Посочи разтворите, които могат да се съхраняват в меден съд.
5
 • Посочи метал (Me), който може да взаимодейства с воден разтвор на солта по схемата:
 • Me + Cu(NO3)2-->
6
Свържи елементите химична формула - наименование.
7
 • Кои са продуктите на взаимодействието?
 • Cu + k.H2SO4\oversett^0-->
8
Свържи елементите химична реакция - вид на процеса.
9
Посочи химична реакция, по която може да се получи Cu(OH)2.
10
 • Използвай част от дадените думи/формули и попълни празните места в текста и в химичното уравнение.
 • Речник: H2, H2O, хидратират, дехидратират, нагряване, охлаждане.
11
Коя от схемите се използва в практиката за получаване на черна (нерафинирана) мед?
12
 • Свържи елементите метал - сол, с която може да взаимодейства.
13
 •  Дадени са две епруветки, които съдържат Cu^2+ и Zn^2+ йони. Опитно те могат да се разпознаят с един реактив.
 • Запиши химичната формула на реактива и признака, по който ще се разпознаят.
 • За формулата използвай латиница, а за признака - кирилица.
14
 • Запиши химичните формули на веществата X, Y и Z, които участват в схемата.
 • Cu + 4X--> Cu(NO3)2+2NO2+2H2O
 • CuO + Y--> Z+CO
15
 • Анализирай текста и запиши формулите на веществата А, Б и В.
 • Химичен елемент А може да взаимодейства с концентрирана оксокиселина, както и с воден разтвор на сребърни соли. При взаимодействие на хидроксида му с киселината Б се получава сол В, която се използва заедно с гасена вар (Ca(OH)2) за приготвяне на бордолезов разтвор.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, чрез който ще упражниш уменията си за изразяване на генетични преходи с химични уравнения. Преходите са подходящ начин за проверка на знания ти за химичните свойства и методите на получаване на медта и съединенията ѝ. Проверява още и умения за изразяване на химичните процеси с правилни и изравнени уравнения, както и вида на протичащите процеси - ОРП, ЙОП, хидролиза. Тестът е прекрасен начин и възможност да се подготвиш за предстоящо изпитване, като покажеш отлични резултати. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се