Упражнение: Химичен преход. Cu и Fe


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10 клас на тема "Химичен преход Cu и Fe", чрез който ще упражните уменията си за изразяване на генетични преходи с химични уравнения. Преходите са подходящ начин за да проверите знанията си за химичните свойства и методите на получаване на медта и желязото и техните оксиди, хидроксиди и соли. Упражнението е прекрасен начин за тестване на обобщените знания върху мед и желязо и възможност да се подготвите за предстоящо изпитване, като покажете отлични резултати. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете по двойки формулите на съединенията със съответстващите им имена:
5т. 2. Степента на окисление на медта в Cu2O e +2.
5т. 3. В съединението FeCl3 желязото има степен на окисление:
5т. 4. Прехода Cu--> CuO се осъществява като медта взаимодейства с:
5т. 5. Желязото НЕ може да взаимодейства с разредена солна киселина.
6т. 6. Довършете уравненията на реакциите, чрез които може да се получи мед от сулфидна руда, съгласно прехода CuS--> CuO--> Cu.
  • Използвайте латиница и арабски цифри.
6т. 7. Преходът Cu--> CuSO4 е възможен, защото медта може да реагира с:
6т. 8. За да се получи светлосиня утайка от Cu(OH)2 , медният сулфат може да реагира с:
6т. 9. Довършете уравненията, изразяващи прехода Cu(OH)2--> CuO--> Cu2O (използвайте латиница и арабски цифри):.
6т. 10. Солта железен трихлорид се получава чрез взаимодействие на желязо:
6т. 11. Преходът FeCl2--> FeS може да се осъществи чрез взаимодействие на железен дихлорид:
6т. 12. Получаването на мед от разтвор на меден динитрат е възможно чрез взаимодействие на медния динитрат с:
11т. 13. Довършете уравненията, изразяващи прехода Fe(OH)3--> Fe2O3--> Fe (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 14. Довършете уравненията, удовлетворяващи прехода FeS--> Fe(NO3)2--> Fe(OH)2 (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 15. Довършете уравненията, с които е изразен прехода Fe(OH)3--> Fe2(SO4)3--> Fe (използвайте латиница и арабски цифри).

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!