logo

Тест: Решение матура. Затворени въпроси, органична химия. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Въглищата се използват за гориво в промишлеността и бита, тъй като горенето им е:
2
Всяка химична реакция се ускорява с увеличаване на температурата.
3
Катализаторите са вещества, които:
4
Посочете грешната класификация:
5
Най-важното химично свойство на металите е взаимодействието им с:
6
Графиката изобразява:
7
За хомогенната реакция N2+3H2<--> 2NH3 , протичаща в газова фаза, добивът на амоняк ще се увеличи, ако:
8
Ензимите:
9
Свържете по двойки веществата и електропроводността им:
10
В три епруветки са поставени: 1.) дестилирана вода; 2.) разтвор на натриев хлорид; 3.) разтвор на захар. Разтворите са с моларна концентрация 0,01 mol/l.
  • Определете грешното подреждане на изменението на парното налягане (р), температурата на кипене (Тк) и температурата на замръзване (Тз) на трите течности:
11
В металургията желязо се получава по реакция, описана с уравнението Fe2O3+3C--> 2Fe+3CO.
  • Определете редуктора и окислителя в реакцията:
12
Съпоставете водните разтвори с тяхното рН:
13
Попълнете липсващите части в изразеното уравнение на окислително-редукционна реакция (използвайте латиница и арабски цифри).
14
За предпазване на желязото от корозия най-евтино и най-ефикасно е покритието от:
15
Подберете реда от реактиви, необходими за получаване на меден дихидроксид и доказване на химичния му характер:

Описание на теста

Онлайн упражнение на тема "Изходящ тест. Химия 10 клас", чрез което ще проверите имате ли най-важните знания по химия от изминалата година - върху химични процеси, разтвори, разтвори на електролити, окислително-редукционни процеси и метали от големите периоди. С помощта на теста ще проверите и основните си умения да изразявате уравнения, да определяте кога ще протече дадена реакция, дали е окислително-редукционна или йонообменна и какви са топлинният й ефект, скоростта и дали е обратима или не. Чрез теста ще се подготвите отлично за изходящия тест по химия за 10 клас. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се