Български език11. клас

Първи раздел

Държавен зрелостен изпит

 • 1
  Представки и наставки в българския език
 • 2
  Редукция. Непостоянно Ъ. Подвижно Ъ
 • 3
  Ятов преглас
 • 4
  Вмятане и изпадане на Й. Правопис на гласни след Ж, Ч, Ш, Й
 • 5
  Уподобяване на съгласни. Краесловно обеззвучаване
 • 6
  Удвояване на съгласни
 • 7
  Слято изписване на сложни съществителни имена
 • 8
  Слято изписване на сложни прилагателни имена
 • 9
  Cлято изписване на сложни наречия
 • 10
  Полуслято изписване на съществителни имена
 • 11
  Полуслято изписване на сложни прилагателни имена
 • 12
  Полуслято изписване на наречия. Сложни съюзи
 • 13
  Правопис на сложни числителни и сложни предлози
 • 14
  Правопис на частици
 • 15
  Слято, полуслято и разделно писане на думи от чужд произход
 • 16
  Особени случаи на слято, полуслято и разделно изписване
 • 17
  Правописни книжовни норми. Обобщение
Върни се горе
feedback
feedback