logo

Тест: Органични вещества. Задачи. Подготовка за входно ниво

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи ред, в който e записан алкан.
2
Посочи правилните твърдения за етанола.
3
В реакцията горене на въглеводороди винаги се отделят въглероден диоксид, вода и топлина.
4
Посочи ред, в който е изписана карбоксилна киселина.
5
 • Водният разтвор на оцетна киселина променя цвета на универсалния индикатор в червено.
6
Посочи наименованието на съединението и класа, към който то принадлежи.
 • CH3CHO
7
Свържи вярно класовете съединения и техните представители.
8
Като разтворител за бои и лакове се използва ацетон.
 • Посочи химичната му формула.
9
Свържи веществата със съответстващите им характеристики.
10
Посочи вида на реакцията, записана с уравнението
 • C6H6 + Br2\oversetFeBr3-->C6H5Br + HBr.
11
 • С част от формулите довърши уравнението. 
 • H2,CH3COOH,CH3OH, Ag2O, H2O
 • Използвай латиница и арабски цифри.
12
 • Запиши само наименованието по IUPAC на въглеводород, за който се знае, че:
 • 1. е безцветен газ, съдържащ в молекулата си два въглеродни атома;
 • 2. обезцветява бромна вода;
 • 3. ускорява зреенето на плодовете;
 • 4. е суровина за получаване на полимери.
13
Попълни празните места в текста.
14
Довърши уравнението, с което се изразява процесът горене.
 • Използвай само латиница и арабски цифри.
15
Свържи веществата и подходящия реактив за доказване.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще се подготвиш за входното ниво. В теста ще провериш умееш ли да решаваш задачи, свързани с видовете органични вещества, техния състав, строеж и свойства. Знаеш ли общите формули на хомоложните редове? А основните видове химични реакции? За какво се употребяват популярни органични съединения като ацетон, глицерол, етанол и други? А как можеш да откриеш тези вещества? Направи теста и със сигурност на входното ниво в училище ще си героят на класа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се