logo

Тест: Прости вещества и неорганични съединения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичните елементи, според свойствата си, се делят на два огромни класа.
2
Посочи невярното твърдение за типичните метали.
3
В периодичната таблица неметалите се намират вляво от мислената линия бор-астат.
4
За елементите неметали е вярно, че образуват:
5
Мястото в Периодичната таблица на елементите метали, които образуват амфотерни оксиди и амфотерни хидроксиди, е:
6
Свържи оксидите с имената им.
7
Дадени са оксидите Al2O3, SrO,CO, SO2. Подреди ги в последователността: основен, амфотерен, киселинен, неутрален оксид.
8
С формулата HBr се означават:
9
Класифицирай вярно съединенията.
10
Подреди съединенията в последователността: нормална сол, кисела (хидроген) сол, основна сол, хидрид.
11
Използвай част от дадените думи и изрази и наименувай съединенията: основен, кисел, натриев хидроген, амониев хидроген, хлебна, амонячна.
12
Неутрални оксиди образуват:
13
За елемента фосфор определи и допиши пропуснатите думи и формули. За формулата използвай латиница.
14
При горене на магнезий се излъчва ярка бяла светлина. Запиши формулата на съединението, което се получава по реакцията, наименувай го и определи вида му според свойствата.
15
Попълни липсващите думи или формули. За думите използвай кирилица, а за формулите - латиница.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш умееш ли да решаваш задачи с обобщените си знания за неорганични вещества. Със задачите ни ще тестваш можеш ли само от формулата на веществото да определиш неговия вид и да го наименуваш. Направи теста и стани отличник по химия!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се