logo

Тест: Основни замърсители на въздуха

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глобалните екологични проблеми са:
2
Замърсители на околната среда са вещества, чиято концентрация надвишава пределно допустимите концентрации (ПДК) за съответното вещество.
3
Наредбите за пределно допустимите концентрации (ПДК) на замърсителите:
4
Замърсяване е въздействието на замърсителитe върху околната среда, така че да не се наруши естествената природна среда.
5
Под радиоактивно замърсяване се разбира повишаване на естествения радиационен фон, което може да се причини от:
6
Един от посочените замърсители на въздуха не е естествен. Кои е той?
7
Действащите вулкани са източник на естествено замърсяване на въздуха, защото отделят:
8
Свържи замърсителите с източника им.
9
Посочи газовете, които са вторични замърсители на въздуха.
10
В състава на фотохимичния смог не участва/т:
11
Официалната хипотеза за възникването на климатичните промени приема, че повишението на средногодишните температури на Земята се дължи на парниковите газове. Подбери газа, който не участва във вредния за земята парников ефект.
12
Посочи основните източници на антропогенно замърсяване на въздуха.
13
Използвай кирилица и малки букви и попълни празните места в текста.
14
Запиши молекулни формули за киселините, които се съдържат както във фотохимичния смог, така и в киселинните дъждове. Използвай латиница, не оставяй интервали, формулите отделяй със запетая.
15
Използвай латиница и попълни нужните знаци и формули в уравненията, показващи разрушаване на озоновия слой.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за основните видове замърсители на въздуха и глобалните екологични проблеми. С интересни задачи ще направиш разлика между природните и антропогенни замърсители на въздуха, както и между глобалните екологични проблеми - изтъняване на озоновия слой, клитачните промени (парников ефект) и киселинните дъждове. А какво е замърсител и замърсяване, какво предизвиква радиоактивното замърсяване и фотохимичния смог? Ще тестваш със задачите тук. Направи теста и стани отличник и по химия!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се