logo

Тест: Концентрация на разтворите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разтворите са хомогенни течни системи състоящи се от разтворител и поне едно разтворено вещество.
2
С кой от дадените изрази се изразява молната (моларна) концентрация на разтвора?
3
Посочи правилните твърдения.
4
Кой от изразите правилно представя изчисляването на относителната молекулна маса на сярната киселина (H2SO4)?
5
Масовата концентрация (плътност) на разтвора се изчислява по формулата:
6
Свържи величините със съответната им измерителна единица.
7
Свържи величината със съответната ѝ мерна единица.
8
Свържи величината със съответнияѝ математичен израз.
9
Mасата на разтвор, получен при разтваряне на 20g захар в 300g вода, е:
10
Колко е масовата част на разтвор, получен при разтваряне на 100g захар в 300g вода?
11
  • Колко е молната (моларна) маса на Na2CO3\mathit?
12
Колко мола сярна киселина се съдържат в 1 литър разтвор с молна (моларна) концентрация 2 mol/l?
13
За  500ml разтвор на NaOH с моларна концентрация 0,2 mol/l изчисли и запиши:
14
  • Разтворът на KI се използва за лечение на щитовидна жлеза. В 500 cm^3  разтвор на KI, са разтворени 33.2 g KI. (1000cm^3= 1L)
  • Направи необходимите изчисления и запиши стойностите на търсените величини.
  • Относителната атомна маса на калия закръгли на цяло число.
 
15
  • В кой от следните случаи ще се получи разтвор w(NaCl)=10%
  • Посочи съответната буква.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Концентрация на разтворите" с изключително важни и полезни въпроси върху това как се пресмята масова част, моларна концентрация и масова концентрация (плътност) на разтворите. Само тук ще провериш знанията си за формулите, по които се пресмята съдържанието на разтворено вещество в разтвор, каква е разликата между масова част, моларна и масова концентрация. С интересни примери ще упражниш уменията си да определяш моларна маса на вещество и да изчисляваш количество вещество по дадена маса и моларна маса. Тестът е първата стъпка към отлично усвояване на този доста труден за учениците материал.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се