Химия за кандидат-студенти

МУ София

Първи раздел

Затворени въпроси. Неорганична химия. Химия, кандидат-студенти в МУ София

Втори раздел

Отворени въпроси. Неорганична химия. Химия, кандидат-студенти в МУ София

Трети раздел

Неорганична химия

Четвърти раздел

Затворени въпроси. Органична химия. Химия, кандидат-студенти в МУ София

Пети раздел

Отворени въпроси. Органична химия. Химия, кандидат-студенти в МУ София

Шести раздел

Органична химия

Седми раздел

Стари задачи. Неорганична химия. Химия, кандидат-студенти в МУ София

Осми раздел

Стари задачи. Органична химия. Химия, кандидат-студенти в МУ София

МУ Варна

Първи раздел

Органична химия. Задачи 2022. МУ Варна

Втори раздел

Неорганична химия