Химия за кандидат-студенти

МУ София

Първи раздел

Неорганична химия

Втори раздел

Органична химия

Трети раздел

Стари задачи. Неорганична химия. Химия, кандидат-студенти в МУ София

Четвърти раздел

Стари задачи. Органична химия. Химия, кандидат-студенти в МУ София

МУ Варна

Първи раздел

Неорганична химия

Втори раздел

Органична химия