Упражнение: Закономерности в термохимията. Задачи


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10 клас на тема "Закономерности в термохимията. Задачи - част 2" с помощта, на което ще упражните уменията си да решавате изчислителни задачи в областта на термохимията, да изчислявате топлинни ефекти на химични реакции и по даден топлинен ефект на реакцията да пресмятате топлината на образуване на дадено съединение. С интересните задачи ще се подготвите успешно и за предстоящо отлично представяне при изпитване върху темата Термохимия. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващите думи в текста (използвайте само кирилица).
5т. 2. Попълнете липсващите думи в определението за топлина на изгаряне (използвайте само кирилица).
5т. 3. Топлините на образуване на простите вещества се приемат за 0 kJ/mol.
5т. 4. Топлината на разлагане е равна на:
5т. 5. Попълнете липсващите думи в текста.
6т. 6. Енергията на химичната връзка Н-Н е 436 kJ/mol. За разкъсването на връзките в три молекули водород са необходими:
6т. 7. Ако енергията за образуване на химичната връзка N-H e 389 kJ/mol, то енергията за образуване на връзките в амоняка NH_3 е:
6т. 8. Ако в една реакция погълнатата за разкъсване на химичните връзки топлина е 2250 kJ, а отделената при образуване на химичните връзки топлина е 2334 kJ, топлинният ефект на реакцията се изчислява от израза:
6т. 9. Топлинният ефект Q на реакцията 4P%2B3O_2=2P_2O_3%2BQ  НЕ е топлина на изгаряне на фосфора, защото:
6т. 10. За реакцията A%2BB\rightarrow AB%2BQ е приложено следствието от закона на Хес.
  • Допълнете липсващите части в израза (използвайте само латиница и математични знаци).
6т. 11. За реакцията 4 FeS_2%2B11O_2\rightarrow 2Fe_2O_3%2B8SO_2%2BQ топлинният ефект на реакцията е равен на Q=4Q(FeS_2)%2B11Q(O_2)-[2Q(Fe_2O_3)%2B8Q(SO_2)].
6т. 12. Топлината на образуване на Fe_2O_3 е 822,1 kJ/mol.
  • Колко е топлината на разлагане на този оксид?
11т. 13. На въздуха детайлите от алуминий много бързо се покриват с плътен слой от диалуминиев триоксид. Определете топлината на образуване на диалуминиевия триоксид, ако топлинният ефект на реакцията е 3350 kJ.
  • Допълнете липсващите части в решението (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 14. Топлината на образуване на: амоняк е +46,2 kJ/mol, на азотен оксид е - 90,4 kJ/mol, а на водата е +242,5 kJ/mol.
  • Топлинният ефект на реакцията 4 NH_3 %2B5O_2\rightarrow 4NO%2B6H_2O%2BQ e:
11т. 15. Метанът гори по уравнението CH_4%2B2O_2\rightarrow CO_2%2B2H_2O%2BQ . Топлината на изгаряне на метана е 890 kJ/mol.
  • Ако топлината на образуване на водата е 285,5 kJ/mol, а на въглеродния диоксид е 393,8 kJ/mol, то топлината на образуване на метана е:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!