Български език10. клас

Първи раздел

Функционални стилове

 • 1
  Сфера на научното общуване

Втори раздел

ДЗИ. Граматична норма

 • 2
  Употреба на бройна форма
 • 3
  Употреба на определителен член
 • 4
  Употреба на местоимения и на формите за учтивост
 • 5
  Употреба на глаголи и деепричастия
Върни се горе
feedback
feedback