logo

Тест: Производни на въглеводородите. Класификация

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Производните на въглеводородите са органични съединения. Те са получени като в състава на въглеводород един или повече водородни атоми са заместени с някаква функционална група.
2
Според елемента, който се внася в състава на съединението, производните на въглеводородите биват:
3
Хидроксилни производни на въглеводородите са:
4
Халогенопроизводни на въглеводородите са онези съединения, които съдържат в молекулите си поне един атом:
5
Кислородсъдържащи производни на въглеводородите НЕ са:
6
Свържи формулите и имената на функционалните групи.
7
Свържи класовете съединения с функционалната група, която съдържат.
8
Попълни празните места в текста.
 • Ключови думи: карбонилна, карбоксилна, кето, алдехидна, хидроксилна
9
Функционални групи са:
10
Попълни празните места в текста.
 • Ключови думи: алдехиди, алкохоли, кетони, феноли
 
11
Класифицирай дадените съединения.
 • Използвай част от дадените думи: алкохол, фенол, алдехид, кетон, карбоксилна киселина, аминокиселина, първичен амин, вторичен амин
12
Кое от дадените съединения е \large \alpha \mathbf-аминокиселина?
13
Класифицирай съединенията според вида на функционалната група в молекулата им.
 1. HCOOH
 2. C2H4(OH)2
 3. CH3CHO
 4. CH3COC2H5
 5. CHCl3
 6. CH3NH2
 • Отговорите запиши като използваш цифровия код (номера) на съединението.
14
Съединение \large X\mathbf съдържа в молекулата си два въглеродни атома, амино- и карбоксилна група.
 • Запиши рационалната (съкратена структурна) формула за \large X\mathbf и тривиалното му наименование в биохимията.
 • За формулата използвай латиница и арабски цифри, а за наименованието - кирилица. Във формулата не поставяй валентни черти и интервали.
15
 • Използвай символите на химичните елементи и попълни празните места в текста.
 • Елементите подреждай по нарастване на атомния им номер в Периодичната таблица.
 • Символите отделят със запетайка. Не оставяй интервали между символите.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за класификацията на производните на въглеводородите. Разпознаваш ли финкционалните групи и свързваш ли ги с различните класове органични съединения? Кога хидроксилната група е алкохолна и кога е фенолна? Правиш ли разлика между алдехиди и кетони? Ако съединението съдържа азотен атом в молекулата си, то амин ли е или аминокиселина? На тези и други интересни въпроси ще отговаряш с лекота, ако направиш теста, който сме ти подготвили. Така ще си и с отлична подготвка за часа по химия. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се