logo

Тест: Производни на въглеводородите. Класификация

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Производните на въглеводородите са органични съединения. Те са получени като в състава на въглеводород един или повече водородни атоми са заместени с някаква функционална група.
2
Според елемента, който се внася в състава на съединението, производните на въглеводородите биват:
3
Хидроксилни производни на въглеводородите са:
4
Халогенопроизводни на въглеводородите са онези съединения, които съдържат в молекулите си поне един атом:
5
Кислородсъдържащи производни на въглеводородите НЕ са:
6
Свържи формулите и имената на функционалните групи.
7
Свържи  класовете съединения с функционалната група, която съдържат
8
С част от дадените думи попълни празните места в текста: карбонилна, карбоксилна, кето, алдехидна, хидроксилна.
9
Функционални групи са:
10
С част от дадените думи попълни празните места в текста.
  •  алдехиди, алкохоли, кетони, феноли
 
11
Класифицирай дадените съединения. Използвай част от дадените думи:
  • алкохол, фенол, алдехид, кетон, карбоксилна киселина, аминокиселина, първичен амин, вторичен амин
12
Кое от дадените съединения е \large \alpha \mathbf-аминокиселина?
13
Класифицирай съединенията според вида на функционалната група в молекулата им:
  1. HCOOH
  2. C2H4(OH)2
  3. CH3CHO
  4. CH3COC2H5
  5. CHCl3
  6. CH3NH2
Отговорите запиши като използваш цифровия код (номера) на съединението.  
14
Съединение \large X\mathbf съдържа в молекулата си два въглеродни атома, амино- и карбоксилна група. Запиши рационалната (съкратена структурна) формула за \large X\mathbf и тривиалното му наименование в биохимията. За формулата използвай латиница и арабски цифри, а за наименованието - кирилица. Във формулата не поставяй валентни черти и интервали.
15
Използвай символите на химичните елементи и попълни празните места в текста. Елементите подреждай по нарастване на атомния им номер в Периодичната таблица. Символите отделят със запетайка. Не оставяй интервали между символите.  

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за класификацията на производните на въглеводородите. Разпознаваш ли финкционалните групи и свързваш ли ги с различните класове органични съединения? Кога хидроксилната група е алкохолна и кога е фенолна? Правиш ли разлика между алдехиди и кетони? Ако съединението съдържа азотен атом в молекулата си, то амин ли е или аминокиселина? На тези и други интересни въпроси ще отговаряш с лекота, ако направиш теста, който сме ти подготвили. Така ще си и с отлична подготвка за часа по химия. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се