logo

Тест: Системи уравнения от втора степен с 2 неизвестни. Годишен преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че системата \left | \beginmatrix x+y=2\\ 2x^2-y^2+3x-2y=3 \endmatrix \right. е равносилна на системата \left | \beginmatrix x=2-y\\ y^2-13y+11=0 \endmatrix \right.?
2
Запиши наредените двойки, които са решения на системата \left | \beginmatrix x=2\\ 3x^2-5x+y^2-2y+1=6 \endmatrix \right.. Запиши числата в скоби, разделени с ; без интервали, например (1;2), ако наредените двойки са повече, запиши ги с един интервал между тях.
3
Посочи кои от двойките са решения на системата \left | \beginmatrix x^2+y^2=13\\ xy=6 \endmatrix \right..
4
Реши системата уравнения \left| \beginmatrix x+y=3\\ 5y^2-3y-6=2 \endmatrix \right..
5
Колко са наредените двойки, решения на системата \left| \beginmatrix x^2+y=2\\ x^2+y^2-y-17=0 \endmatrix \right.?
6
На коя от системите е решение наредената двойка (2;5)?
7
Реши системата \left| \beginmatrix 3x^2+y^2-7=69\\ -x^2+y^2-12=0 \endmatrix \right.  чрез събиране и посочи кои стойности може да приема неизвестното х.
8
Запиши решенията на системата \left| \beginmatrix x+y=-1\\ x^2+y^2=5 \endmatrix \right. като наредени двойки в скоби, стойностите – разделени с точка и запетая, ако са повече наредедени двойки – с интервал между тях.
9
Кои са решенията на системата \left| \beginmatrix x^2+2xy+y=23\\ 3x^2+6xy-3y=57 \endmatrix \right.?
10
Попълни пропуснатата дума. Системата \left| \beginmatrix (x-\frac12)(y-3)=0\\ 8x^2+2xy+y=8 \endmatrix \right. има _________ решения.
11
Колко са наредените двойки, решения на системата\left| \beginmatrix x^2-2x-2y^2+3y=-6\\ 2x^2-3x-4y^2+y=-6 \endmatrix \right.?
12
Решенията на системата \left| \beginmatrix \frac2x+\fracy3=3\\ \fracx2+\frac3y=\frac32 \endmatrix \right. са:
13
Реши системата \left| \beginmatrix \fracx+yx-y+\fracx-yx+y=\frac136\\ xy=5 \endmatrix \right. с подходящо полагане.
14
Решенията на системата \left| \beginmatrix x^2+y^2-x-y=102\\ xy+x+y=69 \endmatrix \right. са:
15
Колко са наредените двойки, които са решения на системата \left| \beginmatrix x^2+y=y^2+x\\ y^2+x=6 \endmatrix \right.?

Описание на теста

При решаване на системи от уравнения с две неизвестни се очаква да намериш наредени двойки от числа, които са решения и на двете уравнения на системата. Припомни си методите и с теста провери какво знаеш и какво трябва да упражниш. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се