logo

Тест: Начини на задаване на функция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са начините на задаване на функция?
2
Ако една функция е зададена аналитично, то означава, че е дадена формула.
3
Можем да зададем една функция описателно (чрез думи).
4
Разстоянието между нас и блесналата в небето мълния е функция на времето, което минава между появата на светкавицата и на гръмотевицата. Как е зададена функцията, ако използваш показаното на картинката?
5
Как е зададена функцията, показана на картинката?
6
Дадена е функцията y=f(x)=3x-1. Определи дефиниционното ѝ множество.
7
Пресметни и свържи вярно стойностите на функцията y=4x+3.
8
Дефиниционното множество на функцията y=\frac5x-1111x+1  е:
9
Разстоянието между нас и блесналата в небето мълния е функция на времето, което минава между появата на светкавицата и на гръмотевицата. Кое аналитично задаване на функцията отговаря на данните в таблицата?
10
Като използваш таблично зададената функция, намери на какво приблизително разстояние (в км) е мълния, ако между появата на светкавицата и гръмотевицата е 6 секунди.
11
В открито море височината, на която сме се издигнали над водната повърхност, е функция на видимостта (разстоянието от нас до хоризонта). На графиката е показана функцията. На данните в коя таблица отговаря тази графика?
12
В открито море височината, на която сме се издигнали над водната повърхност, е функция на видимостта (разстоянието от нас до хоризонта). На графиката е показана функцията. Коя е правилната формула за тази функция?
  • Упътване: За по-точни данни, използвай таблицата в задача 11.
13
Броят на цвърченията на щуреца за една минута е функция на температурата. Формулата на функцията е t^\circ=\fracn4+40, където t^\circ е температурата в градуси по Фаренхайт, а n е броят на цвърченията за една минута. Намери липсващите стойности на температурата.
14
Теглото на кубче лед е функция на дължината на ръба му. Формулата е w=a.l^3, където w е теглото в килограми, а l - дължината на ръба в сантиметри. Намери стойността на параметъра a (закръглен до четири цифри след десетичната запетая), ако са дадени следните стойности:
  • l=10;w=0,9
  • l=15;w=3,1
  • l=20;w=7,3
  • l=30;w=24,8
15
Намери дефиниционното множество на функцията:
  •  y=\frac3x^2-1x^2-1

Описание на теста

В онлайн упражнението към видео урока по математика за 9. клас, ще затвърдиш знанията си за начините на задаване на функция. Различни са начините за задаване, а чрез задачите ще провериш дали правилно ги разпознаваш. Това е малка крачка към шестиците по математика. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се