logo

Тест: Системи дробни уравнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи кои са системите дробни уравнения.
2
Реши системата и провери дали решението принадлежи на дефиниционното множество.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll \frac1x-1 + \frac2y+1 = 0 \\\\ \fracx+2y+1 = 1 \\ \endarray\right.
3
Вярно ли е, че наредените двойки \boldsymbol\left ( -\frac23, \frac13\right ) и \boldsymbol\left ( \frac38, \frac18\right ) са решения на системата \boldsymbol\left|\beginarrayll \fracy^2-x^2y = -1 \\\\ \frac3x-y-\frac2x+y = 1 \\ \endarray\right.?
4
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll \fracx y + \frac3yx= 4 \\\\ x-y = 4 \\ \endarray\right.
5
Намери решенията на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll\fracxy+ \frac17yx = 18 \\ \\x+3y = 24 \\ \endarray\right.
6
Коя е вярната последна стъпка за решаване на системи дробни уравнения?
 • Системи дробни уравнения се решават по следния начин:
 • 1. Привеждаме всяко от уравненията под общ знаменател
 • 2. Намираме дефиниционното множество на знаменателите и се освобождаваме от тях
 • 3. Решаваме новополучената система
7
Вярно ли е, че наредената двойка (1, -1) е решение на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll \fracx y + \frac1x= 0 \\\\ \fracy+1x-1 = -2 \\ \endarray\right.
8
Намери наредената двойка, която е решение на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll \fracxy + \frac1x-1 = 3 \\\\ \fracxy + \frac5x-1 = 7 \\ \endarray\right.
9
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll \frac23x-2 + \frac3y-2= -3 \\\\ \frac23x-2 - \frac1y-2 = -1 \\ \endarray\right.
 • Избери системата, която се получава след подходящо полагане.
10
Намери системата, чието решение е наредената двойка \boldsymbol\left ( \frac29,0 \right ).
11
Свържи всяка от системите с нейното множество от допустими стойности.
12
Наредената двойка \boldsymbol\left ( \frac13;0 \right ) не е решение на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll \frac23x-2 + \frac3y-2= -3 \\\\ \frac23x-2 - \frac1y-2 = -1 \\ \endarray\right.
13
Колко наредени двойки са решение на системата \boldsymbol\left|\beginarrayll \frac1x+1 = \frac1y \\\\ \fracxy+1 = \frac1x \\ \endarray\right.?
 • Напиши отговора без празни интервали и допълнителни символи преди и след него. 
14
Произведението на две числа е \boldsymbol6, а сумата на техните реципрочни числа е \boldsymbol\frac56.
 • Намери числата.
 • Напиши отговорите на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
15
Дора си намислила две положителни числа. Разделила първото на второто, от полученото число извадила частното на второто с първото и получила \frac56.
 • Намери сумата на числата, ако знаеш, че разликата им е равна на 3.
 • Напиши само полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

Онлайн тестът по математика за 9. клас "Системи дробни уравнения"  съдържа всичко, което знаеш за решаване на системи уравнения с две неизвестни ще ти бъде от полза и за системите дробни уравнения с две неизвестни. Какво е различното? Това, че трябва да намериш дефиниционното множество на знаменателите, да приведеш уравненията под общ знаменател, и след като намериш решенията да провериш дали са от дефиниционното множество. Лесно е, нали? Хайде сега направи теста и вече няма да се затрудняваш, когато срещнеш подобни задачи!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се