logo

Тест: Трети признак за подобност на триъгълници

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Страните на един триъгълник са 5 см, 3\sqrt2 cm и 3 cm, а на друг - 10\sqrt2 cm, 12 cm и 6\sqrt2 cm. Двата триъгълника са подобни.
2
Страните на един триъгълник са 6 cm,  12 cm и  10 cm, а на друг - 18 cm,  36 cm и  33 cm. Подобни ли са двата триъгълника?
3
Дължините на страните на \Delta A B C са AB = 6 cm, BC = 9 cm и AC = 12 cm, а на \Delta A1B1C1 са A1B1 = 4 cmB1C1 = 6 cm и A1C1 = 8 cm. Ако \measuredangle ABC= 75^0 и \measuredangle BCA= 45^0. Намерете големината на \measuredangle B1A1C1.
4
Основата на равнобедрен триъгълник е 5 cm, а периметърът му е 17 cm. Периметърът на друг триъгълник е 34 cm. Намерете дължините на страните на втория триъгълник, ако двата триъгълника са подобни.
5
Страните на един триъгълник са 2 cm, 5 cm и 4 cm, а на друг - 12 cm, 15 cm и 6 cm. Коефициентът на подобие е:
6
Триъгълниците ABC и A1B1C1 са подобни. Страните на \Delta ABC са 3 cm6 cm и 5 cm. Най-голямата страна на \Delta A1B1C1 е 7,2 cm. Намерете другите две страни на \Delta A1B1C1.
7
Страните на един триъгълник са 5 cm, 7 cm и 11 cm, а на друг - 14 cm, 22 cm и 10 cm. Кое от посочените твърдения е вярно?
8
Страните на \Delta ABC са 7 cm8 cm и 12 cm, а най-малката страна на \Delta A1B1C1 е 3,5 cm. Ако триъгълниците са подобни, намерете периметрите им.
9
Равнобедрен триъгълник има периметър 22 cm и бедро 8 cm. Друг равнобедрен триъгълник е с основа 3 cm и периметър 11cm. Кое от посочените твърдения е вярно?
10
Страните на триъгълник ABC са 27 cm, 21 cm и 18 cm и \Delta ABC\sim \Delta A1B1C1 с коефициент на подобие \frac35. Намерете страните на \Delta A1B1C1.
11
Правоъгълен триъгълник има страни 39 cm, 52 cm и 65 cm. Намерете периметъра на правоъгълен триъгълник с катети 4 cm и 3 cm, подобен на дадения триъгълник.
12
Страните на \Delta A B C се отнасят към страните на \Delta A1 B1 C1както 2:3. Попълнете липсващия текст, като изберете от думите - еднакви, еднакъв, подобни, подобен, първи, втори, трети.
13
Свържете подобните триъгълници
14
Дадени са \Delta ABC\sim \Delta A1B1C1. Построени са симeтралите на AB и A1B1 като SAB\cap AB=M и SA1B1\cap A1B1=M1. Ако AB=8 cm, AC=5 cm, CM=6 cm, A1C1=1,25 cm,   A1M1=1 cm и  C1M1=1,5 cm, посочете кои от твърденията са верни.
15
Равнобедрените триъгълници ABC и A1B1C1 са подобни. Основите им са AB= 11\sqrt3 cm и A1B1= 33\sqrt3 cm, а бедрото AC= 15\sqrt3 cm. Подредете по големина, като започнете от най-малката стойност, дължините на основата A1B1 и бедрото A1C1 на \Delta A1B1C1 и периметрите на двата триъгълника.

Описание на теста

Стигнахме и до "Трети признак за подобност на триътълници" - това е темата на онлайн теста по математика за 9. клас, което ви предлагаме. То ще ви помогне да откривате нови подобни триъгълници без да се затруднявате. Тестът ще ви насочи правилно да определяте двойките съответни страни и да използвате коефициента на подобие. Приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се